Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

IN POINT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym W...

IN POINT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu IN POINT S.A. w dniu 19 lipca 2011 roku. (5/2011)
Share
d36d9ov
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
IN POINT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu IN POINT S.A. w dniu 19 lipca 2011 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 19 lipca 2011 roku. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu byli: 1. LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 1 257 500 głosów stanowiących 45,65% głosów na tym zgromadzeniu oraz 33,36% ogólnej liczby głosów. 2. WEVINO LTD z siedzibą Limassol, Cypr, posiadająca 1 350 000 głosów stanowiących 49,01% głosów na tym zgromadzeniu oraz 35,82% ogólnej liczby głosów. 3. Andrzej Zając zamieszkały w Warszawie, posiadający 147 000 głosów stanowiących 5,34% głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,90% ogólnej liczby głosów. Akcjonariuszom uczestniczącym w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało łącznie 2 754 500 głosów stanowiących 73,08% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów wynosi 3 769 000.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IN POINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IN POINT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-564 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Koszykowa 3/160
(ulica) (numer)
+48 22 629 55 56 +48 22 629 55 56
(telefon) (fax)
office@in-point.pl www.in-point.pl
(e-mail) (www)
525-248-21-36 142449320
(NIP) (REGON)
d36d9ov

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 KAMIL KUCHTA PREZES ZARZĄDU
2011-07-19 WŁADYSŁAW SĘDZIELSKI WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov