Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

INDATA SOFTWARE - Podpisanie listu intencyjnego (42/2014) - EBI

INDATA SOFTWARE - Podpisanie listu intencyjnego (42/2014)
Share
di85q4k

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 42 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INDATA Software S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 15 lipca 2014 roku został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia większościowego pakietu udziałów dwóch spółek z branży IT z siedzibą w Warszawie. Jeden z podmiotów specjalizuje się w budowie informatycznych rozwiązań dedykowanych w formule Software-as-a-Service. Spółka posiada własne produkty dedykowane branży prawnej, a w portfolio klientów są znane duże i średnie kancelarie prawne. Aktualnie spółka zatrudnia 20 developerów oraz posiada własny dział specjalizujący się w pozyskiwaniu funduszy UE. Drugi podmiot specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań w modelu Cloud Computing. Spółka posiada własne produkty dedykowane branży finansowo księgowej. Obecne spółka realizuje projekty polegające na wirtualizacji obsługi klienta w firmach księgowych Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces badania spółek oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków ewentualnej transakcji. Emitent wskazuje, że
list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i Emitent będzie informować w odrębnych raportach o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem procesu akwizycji. Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Czapla Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k