Trwa ładowanie...
d4fq0mp
espi

INDATA SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do ...

INDATA SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce INDATA Software SA (18/2014)
Share
d4fq0mp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
INDATA SOFTWARE S.A.
Temat
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce INDATA Software SA
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki INDATA Software S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku Spółka otrzymał zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach dokonanych na instrumentach finansowych Spółki przez osobę zobowiązaną. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 23 czerwca 2014 roku. Transakcja została dokonana na następujących warunkach: Rodzaj transakcji: zakup; Tryb zawarcia transakcji: umowa cywilno-prawna; Cena i wolumen transakcji: 500.000 po cenie 0,70 zł; Data transakcji: 23 czerwca 2014 roku. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Grzegorz Czapla Prezes Zarządu Grzegorz Czapla

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fq0mp

Podziel się opinią

Share
d4fq0mp
d4fq0mp