Trwa ładowanie...
d3u9rnh

IndygoTech Minerals S.A. - Industry Technologies S.A. ogłosiła konkurs na wybór dostawcy linii pr...

IndygoTech Minerals S.A. - Industry Technologies S.A. ogłosiła konkurs na wybór dostawcy linii prasowania izostatycznego ceramicznych rur elektroizolacyjnych (18/2014)

Share
d3u9rnh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Industry Technologies S.A. ogłosiła konkurs na wybór dostawcy linii prasowania izostatycznego ceramicznych rur elektroizolacyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż spółka zależna od Emitenta - Industry Technologies S.A. z siedzibą w Lubsku ("Industry Technologies") w dniu 11 marca 2014 roku rozpoczęła procedurę wyboru dostawcy linii prasowania izostatycznego ceramicznych rur elektroizolacyjnych. Postępowanie konkursowe jest prowadzone w ramach projektu pt. "Wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych ceramicznych rur elektroizolacyjnych" realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2014 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2014 roku. Oczekiwany termin realizacji zamówienia maksymalnie do 30 kwietnia 2015 roku. Industry Technologies przyjęła dla wyboru dostawcy tryb zapytania ofertowego skierowanego co najmniej do trzech potencjalnych
wykonawców. Pełna treść zapytania ofertowego została umieszczona na stronie internetowej: www.industrytechnologies.pl. Emitent posiada 63,60% akcji Industry Technologies. Zarząd Emitenta uznał, iż informacje podane w niniejszym raporcie stanowią informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u9rnh

| | | IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-549 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piękna | | 11 lok 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@indygotechminerals.com | | www.indygotechminerals.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2014-03-12 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u9rnh

Podziel się opinią

Share
d3u9rnh
d3u9rnh