Trwa ładowanie...
d2kkiuv
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej (2/2015)

IndygoTech Minerals S.A. - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej (2/2015)

Share
d2kkiuv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki IndygoTech Minerals S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 5 stycznia 2-15 r. odwołało z Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wesołego. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuję, iż tego samego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Piasecką. Pani Małgorzata Piasecka jest absolwentką Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Prawo. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawie papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Uczestniczyła w wielu projektach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznych i niepublicznych emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje, warranty subskrypcyjne) oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również kwestie nadzoru właścicielskiego oraz prawo
korporacyjne. Odbyła także wiele kursów z zakresu: balanced scorecard, zarządzania wartością spółki kapitałowej oraz budowania strategię sukcesu firmy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując zarówno w sektorze państwowym, gdzie zajmowała się prowadzeniem projektów prywatyzacyjnych oraz nadzorem właścicielskim, jak również w spółkach prawa handlowego, gdzie jako in ? house w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz w spółkach niepublicznych zajmowała się m.in. kwestiami korporacyjnymi, w tym z zakresu obowiązków informacyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych, jak również uczestniczyła w przeglądach prawnych typu due diligence w ramach przygotowywania inwestycji i transakcji kapitałowych. Małgorzata Piasecka jest wpisana na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Doświadczenie zawodowe: 2014 ? obecnie -
Baltic Ceramics S.A. ?Prezes Zarządu 2012- obecnie ? Cellica sp. z o.o. ? Prezes Zarządu 2010-2012 - LST CAPITAL S.A. - Dyrektor operacyjny 2009 ?2010 - Bank Ochrony Środowiska S.A. -Pełnomocnik Prezesa Zarządu/Ekspert ds. projektów 2010 - BOŚ Eko Profit S.A. - Dyrektor ds. inwestycji kapitałowych 2006-2008 - Chemia Polska Sp. z o.o. - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego 2003-2006 - Urząd m.st. Warszawy - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego 2002- 2003 - Ministerstwo Skarbu Państwa ? specjalista w Departamencie Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego 2001-2002 ? Agencja Prywatyzacji - Specjalista w zespole ds. wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa 2000-2001 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Referendarz. Uczestnictwo w Zarządach i Radach Nadzorczych: 2011 ?2012 Prezes Zarządu CALLYOPE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2011 ? Wiceprezes Zarządu CELLICA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 2011 ? nadal członek Rady Nadzorczej INDUSTRY TECHNOLOGIES
S.A. w Lubsku, 2010 ? 2012 Prezes Zarządu BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku, 2010 ? nadal członek Rady Nadzorczej TRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, 2012 ? nadal członek Rady Nadzorczej BRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, 2008 ? 2009 Likwidator Przedsiębiorstwo Organika Sp. z o.o. w likwidacji 2007-2009 członek Rady Nadzorczej OPAKOMET S.A. w Krakowie, 2007-2009 Likwidator ECO TIRE RECYCLING S.A. w likwidacji w Warszawie 2008 ? p.o. Prezesa Zarządu Opakomet S.A. 2010 ? członek Rady Nadzorczej PPU PRI - BAZALT S.A. w Rębiszowie 2008-2010 - członek Rady Nadzorczej Agro-Fundusz Mazury sp. z o.o. w Drogoszach, 2006-2008 członek Rady Nadzorczej Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie, 2003-2006 członek Rady Nadzorczej ?Uzdrowisko Iwonicz? S.A. Iwonicz Zdrój, 2001-2002 - członek Rady Nadzorczej ?Waryński Famabud? sp. z o.o. w Szczecinie. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Pani Małgorzata Piasecka złożyła oświadczenie, iż wykonywana przez nią
działalność poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pani Małgorzata Piasecka oświadczyła, iż nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kkiuv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-549 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piękna | | 11 lok 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@indygotechminerals.com | | www.indygotchminerals.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2015-01-05 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kkiuv

Podziel się opinią

Share
d2kkiuv
d2kkiuv