Trwa ładowanie...
d1mn5h4

IndygoTech Minerals S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu je ...

IndygoTech Minerals S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu. (11/2015)

Share
d1mn5h4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o tym, że w dniu 11 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii I oraz zmianę Statutu Spółki. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.615.540,15 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 15/100) i dzieli się na: a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na
okaziciela serii F, g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 268.932 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H, i) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 52.310.803. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, odpowiedniej zmianie uległa treść Art. 7 Statutu Spółki. Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Tekst jednolity Statutu IndygoTech Minerals S.A..pdf | Tekst jednolity Statutu IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mn5h4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-549 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Piękna | | 11 lok 17 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@lstcapital.pl | | www.lstcapital.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Dariusz Janus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mn5h4

Podziel się opinią

Share
d1mn5h4
d1mn5h4