Trwa ładowanie...
d4fr2pp
d4fr2pp
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Uzupełnienie - korekta raportu rocznego za 2014 rok (22/2015)

IndygoTech Minerals S.A. - Uzupełnienie - korekta raportu rocznego za 2014 rok (22/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4fr2pp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-01
Skrócona nazwa emitenta
IndygoTech Minerals S.A.
Temat
Uzupełnienie - korekta raportu rocznego za 2014 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IndygoTech Minerals S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że z uwagi na nieczytelność niektórych informacji zawartych w jednostkowym raporcie rocznym Spółki za 2014 rok, publikowanym w dniu 30 kwietnia 2015 roku ponownie przekaże do publicznej wiadomości odrębnym raportem skorygowany jednostkowy raport roczny za 2014 rok w dniu 1 maja 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-116 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętokrzyska 30 lok 63
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@indygotechminerals.com www.indygotechminerals.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-01 Dariusz Janus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fr2pp

Podziel się opinią

Share

d4fr2pp

d4fr2pp