Trwa ładowanie...
d3bdzp2
d3bdzp2
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Wybór generalnego wykonawcy budowy zakładu proppantów ceramicznych prz...

IndygoTech Minerals S.A. - Wybór generalnego wykonawcy budowy zakładu proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A. (40/2014)
Share
d3bdzp2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór generalnego wykonawcy budowy zakładu proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?IndygoTech Minerals?) informuje, iż spółka powiązana z IndygoTech Minerals, Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku (?Baltic Ceramics ?) wybrała generalnego wykonawcę budowy zakładu produkcji proppantów ceramicznych. W konkursie ofert wzięło udział 5 polskich i międzynarodowych firm. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę polską (?Generalny wykonawca?), specjalizującą się z kompleksowym przygotowaniu i realizacji obiektów budowalnych. Generalny wykonawca posiada wieloletnie doświadczenie w realizacjach projektów przemysłowych podobnego typu i daje gwarancję zachowania najwyższych standardów oraz realizacji wszelkich założeń zawartych w projekcie budowalnym. Istotne dla realizacji projektu są wysokie kompetencje Generalnego wykonawcy w zakresie wykonywania wsporczych konstrukcji stalowych. Umowa na budowę zakładu zostanie podpisana w czerwcu 2014 roku. W ramach umowy, Generalny Wykonawca zrealizuje całość prac
budowlanych, włączając w to budowę wewnętrznego układu drogowego z parkingiem i infrastrukturą techniczną. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na koniec czerwca 2014 r. Aktualnie na terenie inwestycji prowadzone są prace związane z przygotowaniem działki pod budowę. Technologia i doświadczenie Generalnego wykonawcy pozwolą zakończyć budowlaną część prac najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach podzielonych etapem instalacji maszyn i urządzeń. Kolejność robót budowlanych i montażowych oraz sposoby ich realizacji powinny zapewnić zakończenie inwestycji na przełomie I i II półrocza 2015 roku. Budowa zakładu produkcji proppantów ceramicznych wraz z infrastrukturą jest prowadzona w ramach projektu pt. ?Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych? realizowanego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w łącznej kwocie 33,1 mln zł. Nowy zakład powstanie w Lubsku na działce o powierzchni 2,075 ha i będzie jedynym tego typu zakładem w Unii Europejskiej, a także na kontynencie Europejskim, za wyjątkiem Rosji. W zakładzie zlokalizowanym w Lubsku wdrożone zostaną najnowocześniejsze innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie wytwarzania proppantów ceramicznych. Zarówno technologia, jak i produkt Baltic Ceramics stanowią wynik własnych prac badawczo-rozwojowych. Wdrażana technologia została objęta ochroną wyłącznych praw własności przemysłowej w postaci zgłoszenia patentowego, polskiego, europejskiego i PTC (amerykańskiego). Skala realizowanej produkcji wyniesie w pierwszym etapie 60.000 ton proppantów ceramicznych rocznie. Docelowo Baltic Ceramics planuje produkować około 135.000 to proppantów rocznie, co będzie odpowiadało ok. 5% światowego rynku proppantów ceramicznych. Rynkowe ceny na proppanty ceramiczne jakości
premium mieszczą się w zakresie 900-1100 USD za tonę, umożliwiając osiąganie rentowności EBITDA na poziomie 40%, a rentowności netto nawet 20%, a co się z tym wiąże wysokich dodatnich przepływów gotówkowych. Zarząd Emitenta uznał, iż przekazanie powyższych informacji do publicznej może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji IndygoTech Minerals. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11 lok 17
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@indygotechminerals.com www.indygotechminerals.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)
d3bdzp2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2014-05-26 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bdzp2

Podziel się opinią

Share
d3bdzp2
d3bdzp2