Trwa ładowanie...
d3mzyea
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 10% ogólne...

IndygoTech Minerals S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (12/2014)
Share
d3mzyea

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") informuje, iż w dniu 21 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Bogdana Małachwieja, przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta poniżej 10% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmniejszenie dotychczas posiadanego przez Pana Bogdana Małachwieja udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w wyniku zbycia w dniu 17 lutego 2014 roku 4 436 476 akcji Emitenta na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz transakcji na rynku regulowanym. Przed ww. zmianą Pan Bogdan Małachwiej wraz z podmiotem zależnym posiadał 8 863 029 akcji Spółki, stanowiących 20,002% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających
do 8 863 029 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień przekazania zawiadomienia Pan Bogdan Małachwiej wraz z podmiotem zależnym posiada 4 426 553 akcje Spółki, stanowiące 9,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 4 426 553 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podmiotem zależnym od Pana Bogdana Małachwieja, który posiada akcje Emitenta jest Remilno Trading & Investments Ltd z siedzibą na Cyprze. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11 lok 17
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@indygotechminerals.com www.indygotechminerals.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2014-02-21 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mzyea

Podziel się opinią

Share
d3mzyea
d3mzyea