Trwa ładowanie...
d16e068
espi

INDYKPOL SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)

INDYKPOL SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)

Share
d16e068

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Indykpol S.A. działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:1. Jednostkowy raport roczny za 2010 rok?21.03.20112. Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok - 21.03.20113. Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2011 - 16.05.20114. Skonsolidowany raport śródroczny za 2011 rok wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 31.08.20115. Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2011 - 14.11.2011Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzania Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Publikowane
skonsolidowane raporty kwartalne i raport półroczny, będą zawierać skrócone jednostkowe dane finansowe.Zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie także publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.Jednocześnie z uwagi na fakt, że raport roczny i skonsolidowany raport roczny zostaną opublikowane w dniu 21 marca 2011 roku (tj. w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego) Spółka jest zwolniona z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku stosownie do § 102 ust. 1 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Indykpol S.A. according of the FinanceMinister's Ordinance of 19 February 2009 on current and financialreports published by the issuers of securities and the rules of equaltreatment of the information required by the laws of a non-member state(Journal of Laws of 2009 no.33, item 259 as amended) announces fixeddates of transferring periodical financial reports in 2011:1. Theannual report for 2010– 21.03.20112. Consolidated annualreport for 2010– 21. 03. 20113. Consolidated report for thefirst quarter of 2011– 14.05.2011,4. The consolidated reportfor first-half of 2011, included the shorten financial report for thefirst half of 2011– 31.08.2011.5. Consolidated report for thethird quarter of 2011– 14.11.2011.The Management Boardinforms, that according to§83 section 1 of the Ordinance, the Companywill not publish shorten quarterly reports and shorten half-year report.The published consolidated quarterly reports and the consolidatedhalf-yearly report will include condensed quarterly
financialinformation and condensed half-yearly financial statements.Also,according to the regulation of§101 section 2, the Company will notpublish the consolidated quarterly report for the second quarter of 2011.Simultaneously,because of the fact that the annual report on the Company and theConsolidated annual report will be published on March 21, 2011, theComapny is not obligaded to publish financial report for IV quarter2010, according to§102 section 1 of the Ordinance. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

| | | INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INDYKPOL SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10-370 | | Olsztyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jesienna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 089 5262222 | | 089 5262223 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@indykpol.pl | | www.indykpol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 739-020-20-56 | | 510523536 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Piotr Kulikowski Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

Podziel się opinią

Share
d16e068
d16e068