Trwa ładowanie...
dv0i0n9
gpw

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
dv0i0n9

ERBUD
18 września spółka podała dwa komunikaty:
„W dniu 18 września 2010 roku Zarząd Erbud S.A. został poinformowany o sprzedaży akcji Emitenta przez osobę powiązaną - Członka Rady Nadzorczej Erbud S.A. Transakcja została zrealizowana w dniu 15 września 2010 roku na GPW. Osoba powiązana sprzedała 4.000 akcji serii D. Warunki transakcji:
- 1.158 sztuk akcji serii D po cenie 52,13 zł
- 2.842 sztuki akcji serii D po cenie 52,00 zł.
Łączna wartość transakcji: 4.000 akcji serii D za łączną kwotę 208.154,79 zł.
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

W dniu 18 września 2010 roku, Zarząd Erbud S.A. został poinformowany o sprzedaży akcji Emitenta przez osobę powiązaną - Członka Rady Nadzorczej Erbud S.A. Transakcja została zrealizowana 16 września 2010 roku na GPW. Osoba powiązana sprzedała 5.828 akcji serii D. Warunki transakcji:
- 2.827 sztuk akcji serii D po cenie 52,54 zł.
- 3.001 sztuk akcji serii D po cenie 52,04 zł.
Łączna wartość transakcji: 5.828 akcji serii D za łączną kwotę 304.684,60 zł.
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.”
BM BPH Informacja o sprzedaży akcji przez osobę (lub osoby) blisko z nią związane jest niekorzystna i może przyczynić się do gorszego od rynku zachowania kursu akcji.

EMPERIA
Zarząd Emperia Holding SA poinformował o zwołaniu NWZA spółki, które odbędzie się w dniu 13 października 2010 r. Projekty uchwał na NWZA zakładają m.in. wyrażenie zgody na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych przez spółkę. Zgodnie z projektem uchwały, akcje mogą być kupowane w drodze ogłoszenia wezwań lub też na rynku regulowanym. W ramach realizacji programu przedmiotem nabycia mogą być akcje własne spółki, których łączna wartość nominalna nie przekracza łącznie 25 proc. kapitału zakładowego (bez uwzględniania wartości nominalnej akcji własnych nabywanych przez spółkę na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych). Maksymalna wysokość zapłaty za nabywane w ramach programu akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 500 mln zł. Równolegle, spółka poinformowała o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą spółki zgody na wykonanie przez zarząd spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego poprzez wyemitowanie do 755 758 nowych
akcji. Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę na wyłączenie prawa poboru emitowanych akcji i ustaliła, zgodnie z postanowieniami statutu spółki, minimalną cenę emisyjną akcji na poziomie 86 zł. Rada nadzorcza Emperii Holding zgodziła się również na rozpoczęcie przez spółkę procesu kupowania do 20 proc. akcji własnych, przeznaczając na ten cel maksymalnie 40 mln zł.
*BM BPH *Działania podjęte przez zarząd spółki mają na celu obronę przed próba przejęcia ze strony Eurocash i zbudowanie mocniejszej pozycji negocjacyjnej. Jak wynika z wypowiedzi prasowych prezesa zarządu Emperii, proponowany przez Eurocash parytet wymiany akcji na poziomie 3,76 jest dla zarządu spółki niesatysfakcjonujący, tym samym działania zmierzające do ogłoszenia przez spółkę buy-backu zmierzają do podbicia ceny akcji, co – biorąc pod uwagę niską płynność walorów Emperii na warszawskim parkiecie – może okazać się skutecznym sposobem na ewentualne zwiększenie parytetu. Jak poinformował zarząd Emperii, celem planowanego podwyższenia kapitału zakładowego jest zdobycie finansowania przeznaczonego na rozwój spółki, w tym na akwizycje.

PGNIG
Jak wynika z informacji Dziennika Gazety Prawnej, PGNiG złożył w Gaz-Systemie oficjalny dokument, w którym przyznaje, że w IV kwartale będą duże ograniczenia dostaw gazu. Ograniczenia mają mieć związek z przedłużającymi się polsko-rosyjskimi negocjacjami dotyczącymi zniesienia wyłączności Gazpromu na korzystanie z rurociągu jamalskiego.

dv0i0n9

Podziel się opinią

Share
dv0i0n9
dv0i0n9