Trwa ładowanie...
d9loyj5
d9loyj5

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek.
Share
d9loyj5

KOPEX
Zarząd spółki 01.06.br. poinformował o zawarciu przez jednostkę pośrednio zależną od emitenta umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym na dostawę części zamiennych do obudowy TAGOR 17/37. Wartość kontraktu określono na 0,56 mln zł, zaś termin realizacji na 11.07.br.
BM BPH Zawarcie umowy jest pozytywną informacją, jednakże z uwagi na znikomą kwotę kontraktu w porównaniu do zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży emitenta, przekazany komunikat nie będzie wpływał na kształtowanie się kursu akcji.

POINT GROUP
Zarząd PMPG S.A. poinformował, że w dniu 1 czerwca 2009 roku otrzymał zawiadomienie, dotyczące nabycia przez Prezesa Zarządu PMPG S.A. Michała M. Lisieckiego, w ramach sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 52 707 akcji spółki., po średniej cenie 1,97 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w okresie od 16 stycznia do 1 czerwca 2009 roku, przy czym podstawowe transakcje zostały dokonane w dniu 1 czerwca 2009 r., które skutkowały nabyciem 44 600 akcji po średniej cenie 1,96 zł.

BM BPH Transakcje opiewały w średnio na 103,8 tys. zł, co wobec łącznej ilości akcji w obrocie stanowi zaledwie 0,05%. Komunikat podany przez spółkę powinien mieć niewielki wpływ na kształtowanie się kursu akcji na giełdzie, choć zakup przez osobę blisko związaną jest informacją pozytywną.

d9loyj5

KOMPUTRONIK
Zarząd Komputronik S.A. przesyła do publicznej wiadomości informacje, że przychody Spółki w maju 2009 przekroczyły 57,6 mln PLN i były wyższe o ponad 40% w porównaniu do przychodów w maju 2008. Na tak obiektywnie bardzo dobre wyniki wpłynęły: lepsze od przewidywań wyniki sprzedaży w sieci detalicznej, stosunkowo dobra sprzedaż w kanale internetowym, zaskakująco dobra sprzedaż w obszarze B2B oraz nieustannie rozwijanym kanale franczyzowym i partnerskim. Na uwagę zasługuje także sprzedaż do sieci salonów Karen S.A, które po procesie rebrandingu (większość sklepów działa już pod marką Komputronik), wykazują zdecydowaną poprawę wolumenu i wartości sprzedaży. Po pięciu miesiącach br., łączne przychody jednostkowe Komputronik SA przekroczyły 290 mln zł i były o 24% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dobra dynamika sprzedaży, w odniesieniu do ogólnej sytuacji branży, w której działa Emitent, pozwala Zarządowi wyrazić przekonanie, że bieżący rok, mimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego, zostanie
zaliczony do udanych.
BM BPH Informacja o przychodach spółki zaprezentowanych przez spółkę jest imponująca zarówno pod względem dynamiki wzrostu przychodów oraz na tle sytuacji makroekonomicznej. Kurs akcji spółki porusza się w kanale spadkowym, ograniczanym aktualnie przez poziomy 8,60 – 10,60 zł. Informacja podana przez spółkę powinna przyczynić się do zdecydowanie mocniejszego od rynku zachowania kursu akcji.

BM Banku BPH

d9loyj5

Podziel się opinią

Share
d9loyj5
d9loyj5