Trwa ładowanie...
d1d7udp

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d1d7udp

MOSTOSTAL ZABRZE

Zarząd spółki 16.07.br. poinformował o podpisaniu przez podmiot zależny aneksu do umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego EXKOM-MS Sp. z o.o. na montaż i demontaż konstrukcji wsporczej dla obiektu 466 w ciągu Autostrady A-1 węzeł Sośnica. Aneks rozszerza umowę zawartą w dniu 12 listopada 2008 r. o przesunięcie części konstrukcji i wysunięcie z całkowitym rozebraniem drugiej części ww. obiektu. Wartość aneksu wynosi 2,2 mln zł netto.
Zarząd spółki 16.07.br. poinformował, iż podmiot zależny Mostostal Kędzierzyn S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze otrzymał obustronnie podpisaną umowę zawartą z Zakładami Azotowymi Kędzierzyn S.A. (ZAK S.A.) na wykonanie i montaż rurociągów technologicznych dla nowo budowanej instalacji kwasu azotowego TK V dla Jednostki Biznesowej Nawozy w ZAK S.A. Wartość umowy wynosi 8,1 mln zł netto.
Pozyskanie kolejnych kontraktów o łącznej wartości 10,3 ml zł netto jest pozytywną informacją, jednakże z uwagi na ich niewielką kwotę w porównaniu do zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży (837 mln zł), przekazany komunikat nie wpłynie na wycenę emitenta.

ABM SOLID
Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał dwie umowy z Tarnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Graniczna 8a, 33-100 Tarnów. Przedmiotem podpisanych umów jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 7/TBS i 8/TBS zlokalizowanych w Tarnowie wraz infrastrukturą techniczną zewnętrzną i zagospodarowaniem przynależnego do budynków terenu. Łączna wartość podpisanych umów wynosi – 15 944 205,14 zł netto. Umową o największej wartości jest umowa na realizację budynku 7/TBS. Wartość tej umowy wynosi – 12 177 284,97 zł netto. Termin realizacji - 17 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Strony umowy określiły, że za odstąpienie od umowy, wysokość kary wyniesie 5 % wynagrodzenia brutto. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar w razie nieudzielania przez Bank wnioskowanego przez Zamawiającego kredytu na budowę.
Wartość zrealizowanej sprzedaży netto za poprzedni rok dla grupy wyniosła 422 mln zł. Zawarta umowa będzie realizowana w terminie prawie półtora roku, co oznacza, że przy proporcjonalnym do upływu czasu rozliczaniu umowy, roczne przychody ze sprzedaży wyniosą około 10 mln zł. Umowa podpisana przez spółkę będzie miała nieznaczny (około 2,5%) udział w rocznych przychodach grupy. Informacja podana przez spółkę jest korzystna ale nie powinna w sposób istotny wpłynąć na zachowanie kursu akcji.

d1d7udp

KALENDARIUM Dane makro
11:00 Strefa euro - informacje odnośnie salda bilansu handlowego za maj (poprzendnio: -0,3 mld EUR, konsensus: 0,8 mld EUR);
14:00 Polska - inflacja PPI (poprzednio:3,7% r/r, konsensus:3,5% r/r);
14:00 Polska - produkcja przemysłowa za czerwiec (poprzednio -5,2% r/r, konsensus: -6,2% r/r);
14:30 USA - liczba wydanych pozwoleń na budowę domów za czerwiec (poprzednio: 518 tys., konsensus: 523 tys.);
14:30 USA - liczba rozpoczętych inwestycji budowlanych za czerwiec (poprzednio: 532 tys, konsensus: 530 tys.).

Wydarzenia w spółkach
NTT System - dzień prawa do dywidendy, 0,03 PLN na akcję;
Projprzem - dzień wypłaty dywidendy, 1 PLN na akcję;
Voltex - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d1d7udp

Podziel się opinią

Share
d1d7udp
d1d7udp