Trwa ładowanie...
d4662i3

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d4662i3

HYGIENIKA

Spółka opublikowała wyniki za 1H 2012 r. Przychody w 2Q 2012 r wyniosły 14,1 mln zł, EBIT 1,2 mln zł a zysk netto 0,7 mln zł.
BM BPH W 2Q roku w stosunku do analogicznego okresu w 2011 r. spółka poprawiała sprzedaż 32% a w półroczu o 18%. Jak podaje spółka, wzrost wynikał przede wszystkim ze zmiany struktury obrotów podyktowany eliminacją kontraktów o niższych marżach i wprowadzeniem w ich miejsce kontraktów gwarantujących osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Zysk operacyjny w kwartale wzrósł ponad sześciokrotnie a w 1H o 21%. Zysk netto w kwartale powiększył się ponad pięciokrotnie a w półroczu spadł o 56%.

NEUCA

BM BPH Wyniki grupy za 2Q są lepsze od oczekiwań rynkowych. Grupa dystrybutora farmaceutyków wypracowała w tym okresie 14,5 mln zł zysku netto, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał poziom 12,1 mln zł. Na poziomie wyniku operacyjnego grupa wykazała zysk w wysokości 21,9 mln zł (+35% r/r), co również przebiło oczekiwania rynkowe zakładające EBIT na poziomie 18,5 mln zł. Wyraźna poprawa wyników miała miejsce pomimo ujemnej progresji przychodów, które w 2Q ukształtowały się na poziomie 1 412 mln zł (-7% r/r), co okazało się wartością zbieżną z oczekiwaniami rynkowymi. W skali całego półrocza grupa poprawiając kluczowe wskaźniki efektywności na wszystkich poziomach rentowności wypracowała 34,6 mln zł zysku netto (+51% r/r), 51 mln zł EBIT (+23% r/r) przy przychodach na poziomie 2 871 mln zł (-13% r/r). Poprawie uległy również przepływy operacyjne, które w pierwszych sześciu miesiącach roku przekroczyły 63 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały się na poziomie 51,8 mln zł. /konsensus PAP/

d4662i3

ZETKAMA

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za pierwsze półrocze 2012 r.
BM BPH W 2Q przychody GK producenta armatury przemysłowej wzrosły wyraźnie (+16% r/r), do poziomu 71,4 mln zł, jednak pogorszenie marż znalazło przełożenie na spadki na poziomie wyniku operacyjnego, który ukształtował się na poziomie 8 mln zł (-8% r/r). Skonsolidowana EBITDA wyniosła 10,2 mln zł (-2% r/r). Na poziomie wyniku netto grupa wykazała zysk w wysokości 7 mln zł (+13% r/r). W skali półrocza grupa wypracowała 13,4 mln zł zysku netto (+34% r/r) oraz 17,4 mln zł EBIT (+28% r/r), przy przychodach na poziomie 144,5 mln zł (+21% r/r). Wyraźnie niższe niż przed rokiem były przepływy operacyjne grupy, które w skali półrocza ukształtowały się na poziomie 4 mln zł (wobec 7,7 mln zł rok wcześniej), głównie za sprawą wzrostu należności.

PZU

Grupa PZU SA jest zainteresowana kupnem prywatnej sieci usług medycznych Lux Med od funduszu Mid Europa Partners. Siecią zainteresowane są też fundusze private equity, a do transakcji może dojść w ciągu miesiąca. /Parkiet/

d4662i3

Wydarzenia w spółkach

ABPL Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
ACTION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
BGZ NWZA ws. uchylenia uchwał od 4 do 16 NWZA z 21 lipca 2011, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i in.
CDRED Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
DUDA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ELEKTROTI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ENELMED Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
FASING Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
HYDROTOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,25 zł na akcję.
HYGIENIKA Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
IFCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
INTEGERPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IVMX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KOGENERA Wypłata dywidendy 4,41 zł na akcję.
LPP Wprowadzenie do obrotu na GPW 51 459 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PEP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 31,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polenergia Holding.
PTI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PZU Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 22,43 zł na akcję.
REDAN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ROVESE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SANOK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,64 zł na akcję.
WESTAISIC Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ZELMER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3