Trwa ładowanie...
d413h7z

INFOSCAN - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami ... - EBI

INFOSCAN - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał (11/2015)

Share
d413h7z
NEW CONNECT
Raport EBI nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 maja 2015 r. na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Nowogrodzkiej 50, 00-695 Warszawa. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis
IST-ogloszenieozwolaniu_ZWZ-0.pdf
IST-projektyuchwalZWZ-1.pdf
IST-wzorpelnomocnictwaiinstrukcjido_glosowania-2.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartosz Turczynowicz Członek Zarządu
Miłosz Jamroży Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d413h7z

Podziel się opinią

Share
d413h7z
d413h7z