Trwa ładowanie...
d45afz4

Infovide-Matrix podpisał z Energą porozumienia kończące umowę wdrożeniową

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Infovide-Matrix podpisał z Energa porozumienia w sprawie ustalenia warunków i trybu rozliczenia częściowego wykonania, a także rozliczenia i zakończenia współpracy przy umowie na budowę i wdrożenie Systemu Obsługi Sprzedaży, obejmującego system bilingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej Energa, podało Infovide-Matrix.

Share
d45afz4

"W porozumieniach strony wzajemnie potwierdziły odbiór przez Energa dotychczas wykonanych prac i dostaw oraz zapłatę przez Energa wynagrodzenia na rzecz Infovide-Matrix za odebrane prace i dostawy w wysokości 40 000 000 zł, pomniejszone o już uiszczone w toku wykonywania umowy na rzecz Infovide-Matrix wynagrodzenie w kwocie 7 755 378,16 zł. Dodatkowo Energa zapłaci Infovide-Matrix kwotę 421 653,62 zł netto tytułem zwrotu poniesionych przez Infovide-Matrix kosztów asysty technicznej oprogramowania za okres od dnia 19 grudnia 2015 r. do dnia 23 lutego 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Strony wzajemnie oświadczyły, że nieodwołalnie zrzekają się i zobowiązują się nie dochodzić od siebie, ani nie przenosić na osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń, które mogłyby lub mogą powstać w stosunku do drugiej strony w związku z projektem budowy i wdrożenia Systemu Obsługi Sprzedaży obejmującego system bilingowy i system CRM w grupie kapitałowej Energa realizowanym na podstawie umowy oraz innych umów i porozumień z nią powiązanych, podano również.

"Otrzymane wynagrodzenie spółka przeznaczy na spłatę kredytu celowego i w związku z tym poprawi sytuację płynnościową" - czytamy dalej.

Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)

d45afz4

Podziel się opinią

Share
d45afz4
d45afz4