Trwa ładowanie...
d4aan5w
d4aan5w
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez Infovide-Matrix S.A. do publicznej wia...

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez Infovide-Matrix S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku (7/2011)
Share
d4aan5w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
INFOVIDE-MATRIX S.A.
Temat
Wykaz informacji przekazanych przez Infovide-Matrix S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Infovide-Matrix S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.), przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.Ponadto Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Prostej 51, jak również dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.infovidematrix.pl
Załączniki
Plik Opis
wykaz informacji przekazanych przez IVMX w 2010 r..pdf Wykaz informacji przekazanych przez Infovide-Matrix SA w 2010 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 51
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Jacek Królik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aan5w

Podziel się opinią

Share
d4aan5w
d4aan5w