Trwa ładowanie...
d1ka6wj

INPRO S.A. - Decyzja spółki zależnej dotycząca leasingu finansowego. (2/2015)

INPRO S.A. - Decyzja spółki zależnej dotycząca leasingu finansowego. (2/2015)

Share
d1ka6wj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Decyzja spółki zależnej dotycząca leasingu finansowego. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku (?Emitent?) informuje, iż pomimo długotrwałych negocjacji prowadzonych przez Zarząd Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. (?Spółka?) z siedzibą w Gdańsku ze spółką mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?mLeasing?, ?Leasingodawca?), strony nie doszły do satysfakcjonującego dla Spółki porozumienia co do treści zapisów umownych, w związku z czym w dniu 8 stycznia 2015 roku Hotel Mikołajki Sp. z o.o. wystosował do Leasingodawcy oficjalne pismo z wyjaśnieniem przyczyn rezygnacji z dalszego prowadzenia rozmów, a tym samym o rezygnacji z podpisania umowy leasingu finansowego nieruchomości. Rezygnacja z zawarcia transakcji leasingu nie wpłynie na działalność Spółki ani Emitenta. Negocjacje prowadzone w przedmiocie ustalenia treści umowy leasingu nie stanowiły podstaw do kształtowania polityki finansowej i inwestycyjnej Spółki ani Emitenta. Założenia planowanej transakcji leasingowej zostały przez Emitenta opisane w raporcie bieżącym nr 28/2014 z dnia 30.07.2014 roku dotyczącym
podpisania przez Hotel Mikołajki Sp. z o.o. listu intencyjnego. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ka6wj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2015-01-08 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ka6wj

Podziel się opinią

Share
d1ka6wj
d1ka6wj