Trwa ładowanie...
d1djpsq
d1djpsq
espi

INPRO S.A. - Decyzja spółki zależnej dotycząca leasingu finansowego. (2/2015)

INPRO S.A. - Decyzja spółki zależnej dotycząca leasingu finansowego. (2/2015)
Share
d1djpsq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Decyzja spółki zależnej dotycząca leasingu finansowego. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku (?Emitent?) informuje, iż pomimo długotrwałych negocjacji prowadzonych przez Zarząd Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. (?Spółka?) z siedzibą w Gdańsku ze spółką mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?mLeasing?, ?Leasingodawca?), strony nie doszły do satysfakcjonującego dla Spółki porozumienia co do treści zapisów umownych, w związku z czym w dniu 8 stycznia 2015 roku Hotel Mikołajki Sp. z o.o. wystosował do Leasingodawcy oficjalne pismo z wyjaśnieniem przyczyn rezygnacji z dalszego prowadzenia rozmów, a tym samym o rezygnacji z podpisania umowy leasingu finansowego nieruchomości. Rezygnacja z zawarcia transakcji leasingu nie wpłynie na działalność Spółki ani Emitenta. Negocjacje prowadzone w przedmiocie ustalenia treści umowy leasingu nie stanowiły podstaw do kształtowania polityki finansowej i inwestycyjnej Spółki ani Emitenta. Założenia planowanej transakcji leasingowej zostały przez Emitenta opisane w raporcie bieżącym nr 28/2014 z dnia 30.07.2014 roku dotyczącym
podpisania przez Hotel Mikołajki Sp. z o.o. listu intencyjnego. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego 8
(ulica) (numer)
58 34 00 370 58 554 14 41
(telefon) (fax)
sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl
(e-mail) (www)
589-000-85-40 008141071
(NIP) (REGON)
d1djpsq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2015-01-08 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1djpsq

Podziel się opinią

Share
d1djpsq
d1djpsq