Trwa ładowanie...
d2ncof8

INPRO S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej. (10/2015)

INPRO S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej. (10/2015)

Share
d2ncof8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 5 marca 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 16.02.2015 podwyższenia kapitału zakładowego podmiotu zależnego od INPRO S.A. ? inBed Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach. W dniu 06.11.2014 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki inBed Sp. z o.o. (w dniu podjęcia uchwały spółka działała jeszcze pod firmą RUGBY Prefabrykaty Sp. z o.o.) podjęło uchwałę nr 2/2014, na mocy której podwyższony został kapitał zakładowy tej spółki z kwoty 5.331.200 zł do kwoty 6.331.192 zł, tj. o kwotę 999.992 zł, w drodze ustanowienia nowych 17.857 udziałów o wartości 56 zł każdy z wyłączeniem prawa pierwszeństwa wspólnika A. Meronk do objęcia nowo ustanowionych udziałów. INPRO S.A. objęła wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym inBed Sp. z o.o i pokryła je wkładem pieniężnym. Przed podwyższeniem kapitału Spółka
posiadała 48.552 udziałów o łącznej wartości 2.718.912,00 zł, co stanowiło 51% kapitału zakładowego inBed Sp. z o.o. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału ilość posiadanych przez Spółkę udziałów w spółce inBed Sp. z o.o. wynosi 66.409 udziały o łącznej wartości 3.718.904,00 zł co stanowi 58,74% kapitału zakładowego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2015-03-06 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8