Trwa ładowanie...
dxvqyw9
dxvqyw9
espi

INPRO S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej. (39/2014)

INPRO S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej. (39/2014)
Share
dxvqyw9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 4 listopada 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 03 listopada 2014 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 03 listopada 2014 r. w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego podmiotu zależnego od INPRO S.A. ? Przedsiębiorstwa Budowlanego DOMESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. W dniu 09.07.2014 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PB DOMESTA Sp. z o. o. uwzględniając fakt umorzenia z czystego zysku 24 udziałów o wartości nominalnej 750 zł każdy (uchwała z dnia 28.06.2013) oraz potrzebę dostosowania wartości nominalnej nieumorzonych udziałów do zarejestrowanej wysokości kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o podwyższeniu wartości nominalnej wszystkich 376 udziałów z kwoty 750 zł do 797,87 zł oraz podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z dotychczasowej wysokości 300.000 zł do kwoty 300.800 zł poprzez podwyższenie
wartości wszystkich 376 udziałów z kwoty 797,87 zł do kwoty 800 zł każdy udział. Udziały w podwyższonej wartości zostały objęte przez dotychczasowych wspólników, a podwyższenie zostało pokryte przez dotychczasowych wspólników gotówką. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy spółki PB DOMESTA Sp. z o.o. wynosi 300.800 zł, z czego INPRO S.A. posiada 204 udziały o łącznej wartości nominalnej 163.200 zł, co stanowi w dalszym ciągu 54,26 % w kapitale spółki. Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego 8
(ulica) (numer)
58 34 00 370 58 554 14 41
(telefon) (fax)
sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl
(e-mail) (www)
589-000-85-40 008141071
(NIP) (REGON)
dxvqyw9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu
2014-11-05 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxvqyw9

Podziel się opinią

Share
dxvqyw9
dxvqyw9