Trwa ładowanie...
d2nctn8

INSTALEXPORT - Informacja dotycząca procesu sprzedaży nieruchomości w Grodzisku Mazowieckim. (34/ ... - EBI

INSTALEXPORT - Informacja dotycząca procesu sprzedaży nieruchomości w Grodzisku Mazowieckim. (34/2014)

Share
d2nctn8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 34 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca procesu sprzedaży nieruchomości w Grodzisku Mazowieckim. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Instalexport S.A. pragnie poinformować Obligatariuszy o postępującym procesie sprzedaży nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim, będących własnością Instalexport Inwestycje, spółki zależnej od Emitenta. Sukcesywnie wypełniane są kolejne warunki zawarte w notarialnej Umowie Przedwstępnej sprzedaży ww. gruntów, które stanowią zabezpieczenie Obligacji serii A1, A2, A3. Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań, aby w jak najkrótszym terminie zrealizować transakcję sprzedaży nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim i dokonać spłaty zobowiązań Instalexport S.A. wobec Obligatariuszy. Ze względu na poufność Umowy łączącej Instalexport Inwestycje Sp. z. z o.o. z Kupującym, Zarząd Emitenta nie może ujawnić szczegółów procesu zmierzającego do podpisania ostatecznej umowy sprzedaży. Zgodnie z zapisami Umowy Przedwstępnej, środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, w pierwszej kolejności zostaną przekazane przez Kupującego bezpośrednio na konto KDPW w celu spłaty wszystkich zobowiązań wobec
Obligatariuszy serii A1, A2 i A3. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot SA "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów papierów dłużnych" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2nctn8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Żuk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2nctn8

Podziel się opinią

Share
d2nctn8
d2nctn8