Trwa ładowanie...
d117jwe
espi

INTAKUS S.A. - Udzielenie prokury łącznej (8/2013)

INTAKUS S.A. - Udzielenie prokury łącznej (8/2013)
Share
d117jwe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie prokury łącznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej ("Spółka") informuje, że w dniu 13 lutego 2013 roku Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 109(1) i art. 109(4) KC oraz art. 371 §4 KSH podjął uchwałę w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Bartoszewskiemu prokury łącznej. Udzielona prokura łączna uprawnia Pana Aleksandra Bartoszewskiego do reprezentowania Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów w zakresie prokury tylko łącznie z Członkiem Zarządu. Uchwała weszła w życie z dniem podpisania. Pan Aleksander Bartoszewski posiada wiedzę ekspercką z zakresu zasad obowiązujących we współczesnym handlu ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej i remontowej, popartą wieloletnim doświadczeniem, a także duże umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych. Odznacza się dobrą znajomością języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego i rosyjskiego. W latach 1996 do 2005 pracował na terenie Holandii, Austrii i Włoch w
charakterze koordynatora prac budowlanych. W roku 2004 koordynował z ramienia przedsiębiorstwa Atelier ADH - B.W. Generalbau- Planungs GmbH z siedzibą w Austrii, nadzór nad budową SOS Kinderdorf w Brovarach koło w Kijowa. Od lipca 2008 roku do stycznia 2013 roku pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budmet Sp z o.o. prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz wznoszenia budynków. W chwili obecnej od 2008 roku pełni funkcję prezesa zarządu spółki Mafipol sp. z o.o., wyłącznego dystrybutora i przedstawiciela na ternie Polski spółki Mafi GmbH z siedzibą Austrii, prowadzącego działalność w zakresie produkcji najbardziej ekskluzywnych podłóg drewnianych. Od lipca 2011 roku pełni funkcje prezesa zarządu spółki Rimmoss sp. z o.o. prowadzącej działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, natomiast od lipca 2012 pełni funkcję członka rady nadzorczej TBS Nasze Kąty, podmiotu zależnego od Emitenta. Pan Aleksander Bartoszewski w ramach pełnionych
funkcji, prowadzi działalność we wskazanych wyżej spółkach kapitałowych, których zakres prowadzonej działalności gospodarczej może zostać uznany za konkurencyjny w stosunku do działalności Spółki. Pan Aleksander Bartoszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-112 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jugosłowiańska 65d
(ulica) (numer)
(71) 327 55 11 (71) 327 55 10
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Ireneusz Radaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d117jwe

Podziel się opinią

Share
d117jwe
d117jwe