Trwa ładowanie...
d33vngw

INTEGER.PL S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. (7/2013)

INTEGER.PL S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. (7/2013)

Share
d33vngw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS w dniu 21 stycznia 2013r. wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, zgodnie z którym zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku powyższego kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do wysokości 6.238.748,00 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem) złotych. Podwyższenie kapitału o kwotę 301.003,00 (trzysta jeden tysięcy trzy) złotych nastąpiło przez emisję: 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia kapitału wynosi 6.238.748 głosy. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco: a) 3.083.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości
nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 49,42% kapitału zakładowego Spółki oraz 49,42% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, b) 111.934 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 1,79% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,79% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, c) 535.708 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 8,59% kapitału zakładowego Spółki oraz 8,59% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, d) 656.603 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 10,52% kapitału zakładowego Spółki oraz 10,52% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, e) 1.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 24,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 24,84% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, f) 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 4,82% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,82% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki,
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

| | | INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTEGER.PL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-624 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Malborska | | 130 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 12) 619 98 00 | | (0 12) 619 98 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@integer.pl | | www.integer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6782881784 | | 356590980 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

Podziel się opinią

Share
d33vngw
d33vngw