Trwa ładowanie...
d4lmlwk

INTEGER.PL S.A. - Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. ...

INTEGER.PL S.A. - Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (13/2013)

Share
d4lmlwk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Integer.pl SA podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2012 roku. Raporty bieżące: RB 1/2012 z dnia 03 stycznia 2012 ? Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 grudnia 2011. RB 2/2012 z dnia 03 stycznia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 3/2012 z dnia 10 stycznia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 4/2012 z dnia 18 stycznia 2012 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 5/2012 z dnia 20 stycznia 2012 ? Terminy przekazywania raportów okresowych Integer.pl SA w 2012 roku. RB 6/2012 z dnia 24 stycznia 2012 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 7/2012 z dnia 24 stycznia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 8/2012 z dnia 25 stycznia 2012 ? Oddalenie powództwa Poczty Polskiej SA. RB 9/2012 z dnia 31 stycznia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB
10/2012 z dnia 01 luty 2012 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 11/2012 z dnia 07 luty 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 12/2012 z dnia 14 luty 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 13/2012 z dnia 15 lutego 2012 ? Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej. RB 14/2012 z dnia 24 lutego 2012 ? Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. RB 15/2012 z dnia 24 lutego 2012 ? Projekty uchwał na NWZA które odbędzie się w dniu 23 marca 2012 roku. RB 16/2012 z dnia 28 lutego 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 17/2012 z dnia 02 marca 2012 ? Podpisanie listu intencyjnego. RB 18/2012 z dnia 06 marca 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 19/2012 z dnia 13 marca 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 20/2012 z dnia 20 marca 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 21/2012 z dnia 22 marca 2012 ? Informacja poufna ? podpisanie umowy przez spółkę zależną. RB 22/2012 z dnia 23 marca
2012 ? Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Integer.pl S.A. w dniu 23 marca 2012 roku. RB 23/2012 z dnia 23 marca 2012 ? Podpisanie umowy przeniesienia własności udziałów. RB 24/2012 z dnia 27 marca 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 25/2012 z dnia 27 marca 2012? Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w dniu 23 marca 2012. RB 26/2012 z dnia 02 kwietnia 2012 ? Nabycie akcji spółki. RB 27/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 28/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 ? Podpisanie aneksu do listu intencyjnego. RB 29/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 30/2012 z dnia 21 kwietnia 2012 ? Zawarcie umowy inwestycyjnej ? umowy znaczącej. RB 31/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 32/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 ? Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. RB 33/2012 z dnia
30 kwietnia 2012 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 34/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 35/2012 z dnia 02 maja 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 36/2012 z dnia 03 maja 2012 ? Podpisanie umowy przeniesienia własności udziałów spółki zależnej ? umowa znacząca. RB 37/2012 z dnia 08 maja 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 38/2012 z dnia 15 maja 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 39/2012 z dnia 16 maja 2012 ? Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za I kwartał 2012 roku. RB 40/2012 z dnia 18 maja 2012 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 41/2012 z dnia 21 maja 2012 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 42/2012 z dnia 22 maja 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 43/2012 z dnia 24 maja 2012 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB
44/2012 z dnia 25 maja 2012 ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. RB 45/2012 z dnia 25 maja 2012 ? Projekty uchwał na ZWZ które odbędzie się 20 czerwca 2012 roku. RB 46/2012 z dnia 29 maja 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 47/2012 z dnia 29 maja 2012 ? Apelacja Poczty Polskiej SA. RB 48/2012 z dnia 05 czerwca 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 49/2012 z dnia 05 czerwca 2012 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 50/2012 z dnia 08 czerwca 2012 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 51/2012 z dnia 12 czerwca 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 52/2012 z dnia 19 czerwca 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 53/2012 z dnia 20 czerwca 2012 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 54/2012 z dnia 21 czerwca 2012 ? Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Integer.pl SA w dniu 20 czerwca 2012 roku. RB 55/2012 z dnia 21 czerwca 2012
? Odwołanie członka Rady Nadzorczej. RB 56/2012 z dnia 21 czerwca 2012 ? Uzupełnienie raportu bieżącego 54/2012 ? Uchwały podjęte na ZWZA spółki Integer.pl SA RB 57/2012 z dnia 21 czerwca 2012 ? Powołanie członka Rady Nadzorczej. RB 58/2012 z dnia 21 czerwca 2012 ? Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2012r. RB 59/2012 z dnia 28 czerwca 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 60/2012 z dnia 03 lipca 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 61/2012 z dnia 04 lipca 2012 ? Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 62/2012 z dnia 10 lipca 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 63/2012 z dnia 11 lipca 2012 ? Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. RB 64/2012 z dnia 18 lipca 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 65/2012 z dnia 20 lipca 2012 ? Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 66/2012 z dnia 24 lipca 2012 ?
Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 67/2012 z dnia 24 lipca 2012 ? Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 68/2012 z dnia 26 lipca 2012 ? Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 69/2012 z dnia 01 sierpnia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 70/2012 z dnia 01 sierpnia 2012 ? Realizacja postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 kwietnia 2012 roku ? podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta ? EasyPack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz objęcie przez Inwestora warrantów subskrypcyjnych. RB 71/2012 z dnia 08 sierpnia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 72/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 73/2012 z dnia 21 sierpnia 2012? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 74/2012 z dnia 29 sierpnia 2012? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 75/2012 z dnia 04 września 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 76/2012 z dnia 05 września 2012 - Informacje o
transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 77/2012 z dnia 11 września 2012 - Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 78/2012 z dnia 14 września 2012 - Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 79/2012 z dnia 18 września 2012 - Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 80/2012 z dnia 18 września 2012 ? Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. RB 81/2012 z dnia 18 września 2012 ? Projekty uchwał na NWZA które odbędzie się 17 października 2012 roku. RB 82/2012 z dnia 26 września 2012 - Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 83/2012 z dnia 02 października 2012 ? Zmiana projektu uchwały na NWZ Integer.pl SA zwołanego na dzień 17 października 2012 roku. RB 84/2012 z dnia 02 października 2012 - Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 85/2012 z dnia 05 października 2012 - Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. RB 86/2012 z dnia 09 października 2012 - Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 87/2012 z dnia 16
października 2012 - Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 88/2012 z dnia 17 października 2012 ? Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA spółki Integer.pl SA w dniu 17 października 2012 roku. RB 89/2012 z dnia 17 października 2012 ? Uchwały podjęte na NWZA Integer.pl SA w dniu 17 października 2012 roku. RB 90/2012 z dnia 17 października 2012 ? Tekst jednolity Statutu spółki Integer.pl SA. RB 91/2012 z dnia 24 października 2012 - Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 92/2012 z dnia 30 października 2012 - Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 93/2012 z dnia 06 listopada 2012 - Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 94/2012 z dnia 13 listopada 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 95/2012 z dnia 20 listopada 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 96/2012 z dnia 22 listopada 2012 ? Uchylenie zaskarżonej części wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie i odrzucenie w tym zakresie pozwu Poczty Polskiej S.A. RB 97/2012 z dnia 28 listopada 2012 ? Transakcje dealera na
akcjach Spółki. RB 98/2012 z dnia 28 listopada 2012 ? Rejestracja zmian statutu. RB 99/2012 z dnia 28 listopada 2012 ? Zawarcie znaczącej umowy nabycia udziałów i umów towarzyszących oraz podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. RB 100/2012 z dnia 28 listopada 2012 ? Tekst jednolity Statutu Integer.pl S.A. RB 101/2012 z dnia 28 listopada 2012 ? Zakończenie subskrypcji i przydział akcji. RB 102/2012 z dnia 05 grudnia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 103/2012 z dnia 11 grudnia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 104/2012 z dnia 19 grudnia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 105/2012 z dnia 27 grudnia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. RB 106/2012 z dnia 31 grudnia 2012 ? Transakcje dealera na akcjach Spółki. Raport okresowe: Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku (QSr) ? 29 luty 2012 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku (QSr) ? 15 maja 2012 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku (QSr) ?
14 listopada 2012 Jednostkowy raport roczny za 2011 rok (R) ? 26 kwietnia 2012 Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok (RS) ? 26 kwietnia 2012 Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2012 roku ? 28 sierpnia 2012 Podstawa prawna: Art.65 ust.1 Ustawy o ofercie ? wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lmlwk

| | | INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTEGER.PL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-624 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Malborska | | 130 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 12) 619 98 00 | | (0 12) 619 98 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@integer.pl | | www.integer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6782881784 | | 356590980 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lmlwk

Podziel się opinią

Share
d4lmlwk
d4lmlwk