Trwa ładowanie...
d4b0jjx
espi

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Emitenta. (103/2014)

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Emitenta. (103/2014)
Share
d4b0jjx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 103 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Prezesa Zarządu Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Integer.pl SA z siedzibą w Krakowie (?Emitent?) informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta ? Pana Rafała Brzoski tj. osoby zarządzającej w rozumieniu art.160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W zawiadomieniu tym Prezes Zarządu Pan Rafał Brzoska poinformował, iż w dniu 19 listopada 2014 roku nabył na rynku regulowanym 900 (dziewięćset) akcji zwykłych spółki Integer.pl SA o wartości nominalnej 1 złoty każda, po średniej cenie 171,87 (sto siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) za jedną akcję. Jednocześnie Prezes Zarządu poinformował Emitenta, iż przed opisanym wyżej nabyciem akcji Emitenta: 1. bezpośrednio posiadał 12 273 (dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje Emitenta stanowiące 0,16% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do 12 273 (dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie tych akcji wynosi 0,16%; 2. pośrednio (za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) posiadał 2 303 419 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) akcji Emitenta stanowiących 29,67% kapitału zakładowego Emitenta i dających łącznie prawo do 2 303 419 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na tych akcjach wynosi 29,67%; 3. łącznie (zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) posiadał 2 315 692 (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje Emitenta stanowiące 29,83% kapitału zakładowego Emitenta i dających łącznie prawo do 2 315 692 (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na tych akcjach wynosi 29,83%; Po nabyciu
akcji posiada: 1. bezpośrednio posiada 13 173 (trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) akcje Emitenta stanowiące 0,17% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do 13 173 (trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie tych akcji wynosi 0,17%; 2. pośrednio (za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) posiada 2 303 419 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) akcji Emitenta stanowiących 29,67% kapitału zakładowego Emitenta i dających łącznie prawo do 2 303 419 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na tych akcjach wynosi 29,67%; 3. łącznie (zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) posiada 2 316 592 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje Emitenta stanowiące 29,84% kapitału zakładowego Emitenta i dających
łącznie prawo do 2 316 592 (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na tych akcjach wynosi 29,84%; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01
(telefon) (fax)
biuro@integer.pl www.integer.pl
(e-mail) (www)
6782881784 356590980
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b0jjx

Podziel się opinią

Share
d4b0jjx
d4b0jjx