Trwa ładowanie...
d3vh7f5
d3vh7f5
espi

INTERCARS - Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (15/2014)

INTERCARS - Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (15/2014)
Share
d3vh7f5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Wypełniając obowiązek wynikający z § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.), Zarząd Inter Cars S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26.05.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie Uchwały nr 19 ustaliło, iż Rada Nadzorcza Spółki Inter Cars S.A. V kadencji liczyć będzie 5 członków. W tym samym dniu Uchwałami nr 20,21,22,23 i 24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ponownie powołało do Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby: Andrzeja Aleksandra Oliszewskiego, Jacka Marka Klimczaka, Michała Marczaka, Macieja Krzysztofa Oleksowicza oraz Piotra Zbigniewa Płoszajskiego. Jednocześnie Uchwałą nr 25 Walne Zgromadzenie wskazało Pana Andrzeja Aleksandra Oliszewskiego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej V Kadencji.
Informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej: 1. Andrzej Oliszewski: Współzałożyciel Inter Cars s.j. W kolejnych latach pełnił funkcję Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, by od 2004 roku stanąć na jej czele jako przewodniczący. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, obecnie Szkoła Główna Handlowa. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Inter Cars S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2. Jacek Klimczak: Radca prawny i specjalista w dziedzinie bankowości, finansów i rachunkowości, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia z zakresu finansów i
bankowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalizacja bankowość. W latach 2000-2003 złożył wszystkie egzaminy organizowane przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i zarządzania. W 1998 r. pracował w Banku BPH SA jako analityk finansowy instrumentów dłużnych. W okresie 1999-2000 był zatrudniony w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w charakterze audytora finansowego spółek działających w sektorze towarów konsumpcyjnych. W latach 2001-2003 pracował w kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy. W latach 2004-2008 współpracował i był wspólnikiem kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 2009-2012 był wspólnikiem kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy. Jacek Klimczak posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie prawa jak i bankowości, finansów i rachunkowości. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, struktury kapitałowe i finansowe, projekty restrukturyzacyjne, finansowanie inwestycji oraz
bankowość. W Radzie Nadzorczej Inter Cars S.A. zasiada od 2009 r. Pan Jacek Klimczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Inter Cars S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 3. Michał Marczak Wielokrotnie wyróżniany w rankingach analityków finansowych. Od 1997 roku związany z rynkiem kapitałowym. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunku Finanse i Bankowość. Od 1997 roku związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako analityk finansowy w Pioneer Polski Dom Maklerski. Od 2000 roku zatrudniony w Dom Inwestycyjny BRE Banku. Początkowo jako analityk, następnie dyrektor departamentu analiz, a obecnie dyrektor zarządzający odpowiedzialny za nadzór nad działalnością analityczną i sprzedażą
instytucjonalną. Wielokrotnie wyróżniany w rankingu analityków Gazety Giełdy Pakiet czy Forbes, m.in. uzyskując tytuł ?analityk roku 2007. W Radzie Nadzorczej Spółki zasiada od 2004 r. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Inter Cars S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 4. Piotr Płoszajski: Pan Piotr Płoszajski swoje wykształcenie i bogate doświadczenie wykorzystuje w pracy naukowej w Szkole Głównej Handlowej, doradzaniu korporacjom i zasiadaniu w Radzie Nadzorczej Inter Cars S.A. Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in. The Ford Foundation, The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of Science i DAAD. Research Scholar w Sloan School
of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. 1971-1998 pracownik naukowy w PAN, w latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk. Profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Prorektor d/s Współpracy z Zagranicą w kadencji 2005-2008. W 2003 r. wybrany przez studentów ?Inspiracją Roku?, w 2005 r. ? ?Najwyżej Ocenianym Wykładowcą SGH?, a w 2009 r. ? ?The Best Executive MBA Instructor?. Założyciel i przewodniczący Rady Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w SGH. Współtwórca i wykładowca Warsaw Executive MBA prowadzonego w SGH wspólnie z Carlson School of Management, USA. Autor ponad 220 publikacji, w tym kilku książek w języku angielskim. Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, strategiami hiper konkurencyjnymi, prosumpcją i marketingiem dla ?nowego klienta?. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych, m.in.:
Samsung, HP, PZU SA, PKO SA, BreBank, Millenium Bank, Kredyt Bank, Orlen, Lotos, MCX, Mastercard, Mars, Masterfood, Microsoft, UNIBEP, TP SA, Orange, Era, PGF, ING, Sybase, Wolters Kluwer, Eureko, P&G, McKinsey, Polbank, Fortis Bank, Expander, Three Mousquetaires, PWPW, Kompania Piwowarska, Lafarge. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Inter Cars S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 5. Maciej Oleksowicz: Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Marketing i Zarządzanie. Od 2007 roku prowadzi działalność związaną z organizacją szkoleń bezpiecznej jazdy, motoryzacyjnymi imprezami integracyjnymi, a od 2009 zajmuje się serwisowaniem oraz budową pojazdów samochodowych do sportu. W latach 2000-2008 w
firmie Inter Cars zajmował się tworzeniem działu części do pojazdów sportowych oraz tuningu, następnie wdrażaniem systemów informatycznych ERP, hurtowni danych, systemów logistycznych oraz systemu planowania zapasów magazynowych. Kierowca rajdowy. W latach 2010-2011 starty w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Europy, w roku 2012 starty w cyklu SWRC ? mistrzostwa świata. Od roku 2001 Członek Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. Pan Maciej Oleksowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Inter Cars S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)
d3vh7f5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2014-05-26 Piotr Zamora Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vh7f5

Podziel się opinią

Share
d3vh7f5
d3vh7f5