Trwa ładowanie...
d3c3zb9
d3c3zb9
espi

INTERCARS - Powołanie osoby zarządzającej (29/2012)

INTERCARS - Powołanie osoby zarządzającej (29/2012)
Share
d3c3zb9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby zarządzającej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Wypełniając obowiązek wynikający z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z 2009 r. poz. 259) Zarząd Inter Cars S.A. informuję, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28.08.2012 r. Uchwałą nr 10 powołała do składu Zarządu Spółki Pana Witolda Kmieciaka powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu i zwiększając tym samym liczbę członków Zarządu spółki do 6 osób. Pan Witold Kmieciak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W swoim bogatym doświadczeniu zawodowym ma pracę naukową na uczelni (Politechnika Warszawska) jak i w przemyśle, w tak renomowanych firmach jak Schreder, ThyssenKrupp, ZF Services. Pan Witold Kmieciak od dwóch lat kieruje spółką zależną FEBER SP. z o.o. z siedzibą w Sieradzu zajmującą się miedzy innymi produkcją
naczep. Pozwoliło mu to poznać organizację Grupy Kapitałowej Inter Cars, jej standardy, zwyczaje i potrzeby. Pan Witold Kmieciak cieszy się doskonałą opinią władz korporacyjnych Spółki i jej akcjonariuszy. Pan Witold Kmieciak złożył w Spółce odpowiednie oświadczenie z informacją, iż nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Grupy Kapitałowej Inter Cars jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)
d3c3zb9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2012-08-28 Piotr Kraska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c3zb9

Podziel się opinią

Share
d3c3zb9
d3c3zb9