Trwa ładowanie...
d3wlnf9
espi

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja ws. planowanego przejęcia spółki działającej w branży E ...

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja ws. planowanego przejęcia spółki działającej w branży Emitenta (2/2015)

Share
d3wlnf9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja ws. planowanego przejęcia spółki działającej w branży Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Media Services S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 roku Spółka podpisała list intencyjny i ustaliła wstępne warunki nabycia 100 % udziałów Magic Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającej w jednym z obszarów działalności Emitenta, tj. w branży aromamarketingu. List intencyjny i wstępne warunki nabycia zawarte zostały z dwiema osobami fizycznymi posiadającymi pakiet 100% udziałów i jednocześnie zarządzającymi w/w spółką. Celem przejęcia jest konsolidacja rynku aromamarketingu w Polsce i wzmocnienie tym samym pozycji Emitenta jako lidera tego segmentu w Polsce i ogólnie lidera marketingu sensorycznego w kraju. Nabycie 100% udziałów odbędzie się w oparciu o model earn ? out. Zapłata początkowa, wg szacunków Emitenta, nie przekroczy 20 - 30% całej ceny nabycia. Pozostała, dominująca część zapłaty rozliczona zostanie w okresie 5 lat po nabyciu na podstawie wyników finansowych (zysku netto i EBITDA) osiąganych przez przejętą spółkę. Rozliczenie
wszystkich płatności następowałoby w akcjach Emitenta oraz w gotówce. Podmiot będący celem przejęcia działa na rynku aromamarketingu od 5 lat. Wyniki finansowe tego podmiotu za okres styczeń ? listopad 2014 przedstawiają się następująco: Przychody: 1 001 tys. zł EBIT: 217 tys. zł EBITDA: 521 tys. zł Zysk netto: 217 tys. zł. Ok. 50% przychodów w/w spółka realizuje poprzez umowy abonamentowe. Wybrane pozycje z bilansu wg stanu na 30.11.2014 r.: Środki trwałe: 114 tys. zł Aktywa obrotowe: 467 tys. zł Aktywa ogółem: 581 tys. zł Zobowiązania handlowe (krótkoterminowe): 186 tys. zł Kredyty i pożyczki (krótkoterminowe): 628 tys. zł Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem: 861 tys. zł Kapitał własny: (-) 280 tys. zł W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie due diligence tej spółki. Strony ustaliły datę 31 maja 2015 r. jako graniczny termin ustalenia finalnych warunków połączenia kapitałowego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wlnf9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | Media | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 366 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 870 67 76 | | +48 22 870 67 33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-22-01-663 | | 016452416 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2015-01-14 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wlnf9

Podziel się opinią

Share
d3wlnf9
d3wlnf9