Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

INTROL S.A. - Zawarcie aneksu nr 004 do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Ban ...

INTROL S.A. - Zawarcie aneksu nr 004 do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu nr 004 do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. w dniu 2 marca 2015 r. powziął informację o podpisaniu aneksu nr 004 do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową pomiędzy: ? INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, ? Przedsiębiorstwem Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? Introl - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka z 80,4% udziałem Emitenta), ? INTROL 4 TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka z 70% udziałem Emitenta), ? Limatherm Components Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? Biurem Inżynierskim ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie ? Koźlu (Spółka z 100% udziałem Emitenta), ? PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (Spółka ze 100%
udziałem Emitenta), ? Zakładem Projektowania Technologii i Automatyki Pro ? ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka ze 100% udziałem Emitenta), ? JCommerce S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka z 50,82% udziałem Emitenta), ? IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka z 50,49% udziałem Emitenta), zwanymi dalej ?Kredytobiorcą? a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Bankiem?). Emitent o ww. umowie informował następującymi raportami bieżącymi: ? nr 4/2013 z dn. 17 stycznia 2013 r. (zawarcie umowy), ? nr 28/2013 z dn. 16 lipca 2013 r. (zawarcie aneksu nr 001 do umowy), ? nr 1/2014 z dn. 8 stycznia 2014 r. (zawarcie aneksu nr 002 do umowy). ? nr 26/2014 z dn. 20 listopada 2014 r. (zawarcie aneksu nr 003 do umowy). Na podstawie zapisu aneksu nr 004 ustalono, iż od dnia jego zawarcia stroną Umowy nie będzie JCommerce S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka z 50,82% udziałem Emitenta). Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianom. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Włodzimierz Bartold Prezes Zarządu
2015-03-02 Piotr Jeziorowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j