Trwa ładowanie...
d3qnoj7

INVENTI S.A. - Korekta raportu ESPI nr 10/2013 - Transakcja sprzedaży akcji INVENTI S.A. przez os...

INVENTI S.A. - Korekta raportu ESPI nr 10/2013 - Transakcja sprzedaży akcji INVENTI S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (10/2013)

Share
d3qnoj7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVENTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu ESPI nr 10/2013 - Transakcja sprzedaży akcji INVENTI S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") pragnie przekazać korektę raportu nr 10/2013 opublikowanego w dniu 7 stycznia 2013 r. Korekta raportu opublikowanego przez INVENTI S.A. dotyczy numeracji raportu oraz jego treści. Dokonując publikacji raportu dotyczącego Transakcji sprzedaży akcji INVENTI S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w wyniku popełnionej omyłki pisarskiej błędnie nadano mu numer 10/2013 zamiast 1/2013. Zarząd Emitenta informuje, że przy publikacji kolejnych raportów zostanie zastosowana poprawna numeracja rozpoczynająca się od nr 2/2013. Ponadto, Zarząd Spółki poniżej niniejszym koryguje treść raportu ESPI nr 10/2013. W dniu 7 stycznia 2013 roku do Spółki wpłynęły dwa egzemplarze zawiadomienia o dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Emitenta od tego samego Członka Rady Nadzorczej. W wyniku przeoczenia, w raporcie uwzględniono jedynie informacje zawarte na jednym z zawiadomień, tj. dotyczące transakcji dokonanej przez Członka Rady Nadzorczej w
dniu 28 grudnia 2012 roku, natomiast nie uwzględniono transakcji dokonanej w dniu 27 grudnia 2012 roku. W związku z powyższym Zarząd INVENTI S.A. przekazuje poniżej korektę treści raportu. Brzmienie przed korektą: Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2013 r. wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej INVENTI S.A. o zbyciu 250 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, niezdematerializowanych oraz niedopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, po cenie równej 1,29 zł. Transakcja miała miejsce w dniu 28 grudnia 2012 roku i odbyła się poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Członek Rady Nadzorczej INVENTI S.A., od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, nie wyraził zgody na opublikowanie jego danych osobowych. Brzmienie po korekcie: Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2013 r. wpłynęły do siedziby Spółki dwa zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej
INVENTI S.A. o zbyciu łącznie 500 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, niezdematerializowanych oraz niedopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, po cenie równej 1,29 zł każda. Transakcje miały miejsce w dniach 27 i 28 grudnia 2012 roku i odbyły się poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Członek Rady Nadzorczej INVENTI S.A., od którego Spółka otrzymała zawiadomienia, nie wyraził zgody na opublikowanie jego danych osobowych. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że niewłaściwie podano osoby reprezentujące spółkę przy publikacji raportu ESPI 10/2013. Brzmienie przed korektą: 07-01-2013 Tadeusz Kołosowski Prezes Zarządu Brzmienie po korekcie: 08-01-2013 Tadeusz Kołosowski Prezes Zarządu 08-01-2013 Zdzisław Zachwieja Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

| | | INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INVENTI S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-127 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A.Chołoniewskiego | | 46 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 52 361 96 80 | | +48 52 342 92 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-21-94-632 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

Podziel się opinią

Share
d3qnoj7
d3qnoj7