Trwa ładowanie...
d44itii
d44itii
espi

INVENTUM TFI SA - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ...

INVENTUM TFI SA - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Towarzystwa (53/2014)
Share
d44itii

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVENTUM TFI SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Towarzystwa | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | INVENTUM TFI S.A. podaje do wiadomości informację, że Spółka otrzymała ? w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ? zawiadomienie o transakcjach animatora. Pan Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A., Pan Rafał Abratański, Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A., Pan Piotr Derlatka, Prokurent w Domu Maklerskim IDM S.A., Pan Łukasz Jagiełło, Prokurent w Domu Maklerskim IDM S.A., w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej emitenta Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., przesłali informację, iż na podstawie umów sprzedaży z dnia 24 kwietnia 2014 r., Dom Maklerski IDM S.A. sprzedał poza rynkiem regulowanym 924 733 (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery siedemset trzydzieści trzy) sztuki akcji emitenta Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (kod ISIN:PLIDATF00012), o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w cenie 1,10 zł (słownie jeden złoty dziesięć groszy) za jedną akcje. Dodatkowo
na podstawie transakcji pakietowych DM IDM S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 r. sprzedał 588 632 (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) sztuk akcji Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. po cenie 1,10 zł (słownie: jeden złoty dziesięć groszy) nr zlecenia 5851458m dnia 25 kwietnia 2014 r. sprzedał 1 500 000 (słownie: jeden milion pięcset tysięcy) sztuk akcji Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. po cenie 1,10 zł (słownie: jeden złoty dziesięć groszy) nr zlecenia 5855341, dnia 25 kwietnia 2014 r. sprzedał 580 000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. po cenie 1,10 zł (słownie: jeden złoty dziesięć groszy) nr zlecenia 5855349.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTUM TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
6342363973 276718120
(NIP) (REGON)
d44itii

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Agnieszka Rachwalska-Marko Prezes Zarządu
2014-05-06 Andrzej Oziębło Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44itii

Podziel się opinią

Share
d44itii
d44itii