Trwa ładowanie...
d6bm21m
d6bm21m
espi

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Spłata należności Emitenta z tytułu znaczącej umowy. (52/2014)

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Spłata należności Emitenta z tytułu znaczącej umowy. (52/2014)
Share
d6bm21m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spłata należności Emitenta z tytułu znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.11.2014 r. uzyskał spłatę należności wynikającej z umowy sprzedaży udziałów w zawartej ze spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 25.09.2014 r. o zawarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2014 z dnia 25.09.2014 r. Emitent informuje, że tytułem zapłaty ceny sprzedanych udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. na rachunek bankowy Emitenta w dniu 20.11.2014 r. wpłynęła cała kwota 6.015.00,00 zł (sześć milionów piętnaście tysięcy złotych 00/100). Emitent wyjaśnia, że zapłata ceny zbytych udziałów wynikająca z umowy z dnia 25.09.2014 r. została dokonana bezpośrednio na rachunek Emitenta przez spółkę DAMF Invest S.A. jako dłużnika przelanej na Emitenta wierzytelności zabezpieczającej zobowiązanie IFEA Sp. z o.o. do zapłaty ceny sprzedaży udziałów zgodnie z postanowieniami umowy przelewu wierzytelności z dnia 30.10.2014 r. o zawarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 49/2014 z dnia 30.10.2014 r.
Wobec powyższego Emitent informuje, że wszelkie roszczenia Emitenta wynikające z zawartej w dniu 25.09.2014 r. umowy sprzedaży udziałów z IFEA Sp. z o.o. zostały zaspokojone w całości. Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a IFEA Sp. z o.o. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, a DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
017 22 99 404
(telefon) (fax)
herman@herman.com.pl www.herman.com.pl
(e-mail) (www)
8133186031 691529550
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Robert Ogrodnik Prezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6bm21m

Podziel się opinią

Share
d6bm21m
d6bm21m