Trwa ładowanie...
d1ejc8p

INVESTMENT FUND MANAGERS - Podwyższenie kapitału zakładowego (16/2015) - EBI

INVESTMENT FUND MANAGERS - Podwyższenie kapitału zakładowego (16/2015)

Share
d1ejc8p

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 11 marca 2015 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę nie wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji do 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000.001 do nie więcej niż 200.000, o wartości nominalnej 0,10 złotych (10 groszy) każda akcja, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej pracownikom Emitenta oraz pracownikom spółki powiązanej IFM Global Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wybranym przez Zarząd Spółki, po uprzednim przedstawieniu listy Radzie Nadzorczej Spółki i uzyskaniu jej akceptacji. W interesie Emitenta dotychczasowi akcjonariusze zostaną pozbawieni prawa poboru.
Pełny tekst opinii Zarządu Emitenta w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wraz z tekstem właściwej uchwały został opublikowany raportem bieżącym numer 13/2015 z dnia 12 marca 2015 roku. Akcje serii E zostaną pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego wkładem pieniężnym. Zarząd Spółki określi szczegółowo warunki subskrypcji akcji serii E. Zarząd Spółki informuje, iż do lipca 2017 roku nie zamierza wprowadzać wyemitowanych akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Piecuch-Jawień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

Podziel się opinią

Share
d1ejc8p
d1ejc8p