Trwa ładowanie...
dqsseta
espi

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3...

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2011)
Share
dqsseta
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych 2011-06-07
Planowana data zakończenia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych 2011-06-21
Informacja o miejscach, gdzie możnazłożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A.2. inne domy maklerskie Warszawa ul. Żurawia 6/12
1. W Biurze Maklerskim Banku BGŻ S.A. będziemożna składać zlecenia umorzenia certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów. Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: www.investors.pl, oraz na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BGŻ: www.bgz.pl, zakładka Biuro maklerskie Banku BGŻ.2. W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważneinformacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-04-04
INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN Investors TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080003744 141164519 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
dqsseta

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-04-04 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu
2011-04-04 Arnold Mardoń Członek Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta