Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

INVICO - Wniosek o upadłość układową Emitenta (14/2015) - EBI

INVICO - Wniosek o upadłość układową Emitenta (14/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek o upadłość układową Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Invico Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach (?Invico?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 4 maja 2015 roku skierował do Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy (?Sąd?) wniosek o ogłoszenie upadłości Invico z możliwością zawarcia układu (?Wniosek?) oraz ustanowienia zarządu własnego upadłego. Wniosek został złożony w konsekwencji wypowiedzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu kredytu obrotowego, o którym informowano w raporcie bieżącym 10/2015. Spółka prowadzi aktualnie zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które w ocenie Zarządu Spółki doprowadzą do pozyskania środków na pokrycie wymagalnych zobowiązań oraz dalszy rozwój. Spółka nie jest jednak pewna, czy prowadzone negocjacje zakończą się powodzeniem przed upływem terminu wypowiedzenia umowy kredytu obrotowego. Mając na względzie powyższe Zarząd Spółki z ostrożności postanowił złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Kolmasiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y