Trwa ładowanie...
d3nl2e8
espi

INVISTA S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów. (4/2011)

INVISTA S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów. (4/2011)

Share
d3nl2e8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVISTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVISTA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Jana Bazyla zawiadomienie następującej treści:"Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2011 roku nabyłem na rynku NewConnect 24 817 szt. akcji spółki INVISTA SA w związku z tym przekroczyłem próg 5 % ogólnej liczy głosów w spółce INVISTA SA.Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania przedstawiał się następująco:a)liczba akcji spółki INVISTA S.A. :685.000 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji INVISTA SA ISIN PLECMNGOO19;b)procentowy udział akcji spółki INVISTA S.A.:4,99 % (cztery procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych);c)liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki INVISTA S.A.:685.000 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów;d)procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki INVISTA S.A.:4,99 % (cztery procent dziewięćdziesiąt dziewięć
setnych);Mój aktualny stan posiadania:a)liczba akcji spółki INVISTA S.A. :709 817 (siedemset dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) akcji INVISTA SA ISIN PLECMNGOO19;b)procentowy udział akcji spółki INVISTA S.A.:5,18 % (pięć procent osiemnaście setnych);c)liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki INVISTA S.A. wynosi:709 817(siedemset dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów;d)procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki INVISTA S.A.:5,18 % (pięć procent osiemnaście setnych)". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

| | | INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INVISTA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wspólna | | 50/14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 403 57 35 | | 22 403 52 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | invista@invista.com.pl | | www.invista.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-24-83-290 | | 016448159 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Cezary Nowosad Prezes Zarządu
2011-01-24 Maciej Jacenko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

Podziel się opinią

Share
d3nl2e8
d3nl2e8