Trwa ładowanie...
d1z2cw8

INVISTA S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. (2/2012)

INVISTA S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. (2/2012)

Share
d1z2cw8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVISTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVISTA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od pana Mieczysława Łazora ? Członka Zarządu INVISTA SA zawiadomienie następującej treści: "Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku niniejszym zawiadamiam, że w wyniku transakcji dokonanych na akcjach INVISTA SA mój stan posiadania uległ zmianie, tj. ?- 21 grudnia 2011 roku sprzedałem na rynku NewConnect 58.000 akcji po cenie 0,25 zł za akcję; ?- 27 grudnia 2011 roku sprzedałem na rynku NewConnect 49.000 akcji po cenie 0,25 zł za akcję; ?- 29 grudnia 2011 roku sprzedałem na podstawie umowy cywilnoprawnej 1.000.000 akcji po cenie 0,22 zł za akcję; Przed ww. zdarzeniami mój stan posiadania przedstawiał się następująco: a)liczba akcji: 1.411.990 (jeden milion czterysta jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), b)procentowy udział akcji: 9,60% (dziewięć procent sześćdziesiąt setnych); c)liczba
głosów na walnym zgromadzeniu: 1.411.990 (jeden milion czterysta jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; d)procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 9,60% (dziewięć procent sześćdziesiąt setnych). Mój aktualny stan posiadania przedstawia się następująco: a)liczba akcji: 304.990 (trzysta cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), b)procentowy udział akcji: 2,07% (dwa procent siedem setnych); c)liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 304.990 (trzysta cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów; d)procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 2,07% (dwa procent siedem setnych)." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z2cw8

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Cezary Nowosad Prezes Zarządu
2012-01-03 Mieczysław Łazor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z2cw8

Podziel się opinią

Share
d1z2cw8
d1z2cw8