Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq
espi

INVISTA S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. (6/2012)

INVISTA S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. (6/2012)
Share
d1mrepq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVISTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVISTA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od pana Marka Nowackiego zawiadomienie następującej treści: "Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku niniejszym zawiadamiam, że w wyniku transakcji dokonanych na akcjach INVISTA SA mój stan posiadania uległ zmianie, tj. w dniu 8 lutego 2012 roku sprzedałem na rynku NewConnect 80.000 akcji INVISTA SA ISIN PLECMNG0019. Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania przedstawiał się następująco: a)liczba akcji: 736.000 (siedemset trzydzieści sześć tysięcy), b)procentowy udział akcji: 5% (pięć procent), c)liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 736.000 (siedemset trzydzieści sześć tysięcy) głosów, d)procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 5% (pięć procent). Mój aktualny stan posiadania: a)liczba akcji: 656.000 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy), b)procentowy udział akcji: 4,46% (cztery procent
czterdzieści sześć setnych), c)liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 656.000 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów, d)procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 4,46% (cztery procent czterdzieści sześć setnych)." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVISTA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna 50/14
(ulica) (numer)
22 403 57 35 22 403 52 35
(telefon) (fax)
invista@invista.com.pl www.invista.com.pl
(e-mail) (www)
526-24-83-290 016448159
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Cezary Nowosad Prezes Zarządu
2012-02-14 Jan Bazyl Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq