Trwa ładowanie...
d4fuw36
Artykuł sponsorowany

Inwestycja w oszczędzanie

Mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną, a co za tym idzie – niższe rachunki i ochrona środowiska. Termomodernizacja budynków niesie ze sobą mnóstwo korzyści. W zależności od okresu budowy nieruchomości jej stan może odbiegać od aktualnych standardów i wymagać wprowadzenia zmian. W grudniu br. rusza nabór, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w budynkach publicznych i mieszkalnych.
Share
Inwestycja w oszczędzanie
Źródło: Materiały prasowe
d4fuw36

Rozwiązania stosowane w starym budownictwie skutkują łatwym przegrzewaniem i wychładzaniem pomieszczeń. Wymiana okien, ocieplenie budynku lub modernizacja systemów grzewczych – to tylko niektóre z działań objętych dofinansowaniem funduszami unijnymi. „Korzyści z termomodernizacji to nie tylko wyższy komfort dla mieszkańców lub użytkowników nieruchomości, ale także oszczędność energii i pieniędzy oraz troska o środowisko. Mieszkańcy naszego regionu są świadomi efektów, co potwierdza duże zainteresowanie naborem” - mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

   Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Na co fundusze?

- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych (socjalnych, wspomaganych, chronionych i komunalnych udostępnianych na warunkach specjalnych),
- likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
- budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

d4fuw36

Zainspiruj się!

Jednym z projektów, który uzyskał dofinansowanie w ramach naboru, jest kompleksowa modernizacja 11 szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Tychów. Większość budynków powstała w latach 1950-1970 i nigdy wcześniej nie była poddana pracom modernizacyjnym. Celem inwestycji było m.in. dostosowanie obiektów do współczesnych standardów energetycznych, ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Dla kogo?

O fundusze mogą starać się:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej)
- podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną
- szkoły wyższe
- organizacje pozarządowe
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
- towarzystwa budownictwa społecznego

d4fuw36

Do dzieła!

Wnioski o dotacje można składać od grudnia br. Poprosiliśmy pracowników Urzędu Marszałkowskiego o kilka rad nt. jego przygotowywania:

1) Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować Regulamin konkursu, zapoznać się ze wszystkimi wymogami i kryteriami oceny.
2) Ważna też jest instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, zwłaszcza dla początkujących projektodawców. Znajdują się w niej wskazówki dotyczące spełniania zasad horyzontalnych, w tym zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W tego typu projektach będzie to oznaczało odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac tak, aby osoby z niepełnosprawnościami nie miały trudności w użytkowaniu obiektu.

Dodatkowo możemy skorzystać z szeroko rozwiniętej sieci pomocy merytorycznej. Pomoc otrzymamy na wszystkich etapach życia projektu – od prognozowania potencjału naszego pomysłu, poprzez realizację projektu, a na jego rozliczeniu kończąc.

d4fuw36

Wsparcie udzielane jest w postaci dotacji bezzwrotnej, wynoszącej maks. 85 % wydatków kwalifikowalnych lub maks. 95% dla projektów rewitalizacyjnych lub realizowanych w formule grantowej, z możliwością wypłaty zaliczek.

Konkurs organizuje Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Zainteresowany? Zainteresowana? Zacznij tutaj: www.slaskieprzyspieszamy.pl

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

   Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe
d4fuw36

Podziel się opinią

Share
d4fuw36
d4fuw36