Trwa ładowanie...
dfwem2d

INWESTYCJE.PL S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu p ...

INWESTYCJE.PL S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania akcji (6/2015)

Share
dfwem2d

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Inwestycje.pl S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 10 września 2015 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o transakcjach zawartych w związku z restrukturyzacją portfela inwestycyjnego Pana Dariusza Ilskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej. W wyniku transakcji, Pan Dariusz Ilski zbył pośrednio i bezpośrednio nabył 5.440.000 akcji Inwestycje.pl S.A., stanowiących 69,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.440.000 głosów, stanowiących 69,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem transakcji, o której mowa powyżej, Pan Dariusz Ilski poprzez spółkę Ikenga Investment Corporation Limited był w pośrednim posiadaniu 5.440.000 akcji Inwestycje.pl S.A., stanowiących 69,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.440.000 głosów, stanowiących 69,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji, Pan Dariusz Ilski posiada bezpośrednio 5.440.000 akcji Inwestycje.pl S.A.,
stanowiących 69,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.440.000 głosów, stanowiących 69,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z zawartymi transakcjami liczba akcji kontrolowana przez Pana Dariusza Ilskiego nie uległa zmianie. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymane zawiadomienia w trybie art. 69. ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | DI zawiadomienie do Spółki zmiana stanu posiadania akcji Inwestycje.pl - 2015.09.03.pdf | | | | | | | | | | |
| | DI zawiadomienie do Spółki zmiana stanu posiadania akcji Inwestycje.pl - 2015.09.07.pdf | | | | | | | | | | |
| | ElmodareIkengaRiben zawiadomienie do Spółki zmiana stanu posiadania akcji Inwestycje.pl - 2015.09.07.pdf | | | | | | | | | | |
| | Elmodare_Riben zawiadomienie do Spółki zmiana stanu posiadania akcji Inwestycje.pl - 2015.09.03.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | INWESTYCJE.PL S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 50-986 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Kazimierza Wielkiego | | 1 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (71) 735 10 75 | | 71 721 59 19 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8971694334 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Anna Sołowska-Łabaz Prezes Zarządu Anna Sołowska-Łabaz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

Podziel się opinią

Share
dfwem2d
dfwem2d