Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie ins ...

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Temat
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 marca 2015 roku otrzymał od Pana Jarosława Ostrowskiego ? Prezesa Zarządu Spółki sporządzone w tym samym dniu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o nabyciu 320 343 akcji Spółki w wyniku dokonanego w dniu 12 marca 2015 roku przydziału akcji zwykłych serii G Spółki w ramach oferty publicznej. Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 0,10 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-570 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Wyzwolenia 14 31
(ulica) (numer)
+48 (22) 412 36 48
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Jarosław Ostrowski Prezes Zarządu Jarosław Ostrowski
2015-03-13 Edmund Kozak Wiceprezes Zarządu Edmund Kozak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo