Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

IPO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2015 r. (4/2015)

IPO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2015 r. (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
IPO S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000368054, niniejszym ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: "NWZ") Spółki na dzień 30 marca 2015 r., na godz. 13:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Gandży we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1/30.
Załączniki
Plik Opis
Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ_IPO.pdf
NWZ IPO S.A.projektyuchwał.pdf
FormularzPełnomocnictwaNWZ_IPO.pdf
StrukturaakcjonariatuIPO SA.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IPO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IPO S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-680 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Braniborska 44-52
(ulica) (numer)
+48 71 780 27 30 +48 71 780 28 16
(telefon) (fax)
sekretariat@iposa.pl www.iposa.pl
(e-mail) (www)
8992609747
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Mariusz Chłopek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9