Trwa ładowanie...
d27vm3j

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 1/2013 Te...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)

Share
d27vm3j

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Niniejszym, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z późn. zm.), IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz”), reprezentowany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), podaje do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:Raporty kwartalne:Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. – 4 lutego 2013 r.,Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 6 maja 2013 r.,Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. – 1 sierpnia 2013 r.,Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 31 października 2013 r.,Raport roczny za 2012 r. – 1 kwietnia 2013 r.,Raport półroczny za pierwsze półrocze
2013 r. – 30 sierpnia 2013 r. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 1 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-01-17
Nazwa podmiotu: IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: RB 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2013-01-17 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d27vm3j

Podziel się opinią

Share
d27vm3j
d27vm3j