Trwa ładowanie...
d3a72ql
d3a72ql
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 28/2014 o ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 28/2014 o obniżeniu wynagrodzenia za zarządzanie (28/2014)
Share
d3a72ql
FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 28 / 2014
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2014-07-03
Nazwa podmiotu: IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: RB 28/2014 o obniżeniu wynagrodzenia za zarządzanie
Podstawa prawna

STRONA TYTUŁOWA
WIADOMOŚĆ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

WIADOMOŚĆ
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („IPOPEMA TFI”) informuje, że w dniu 2 lipca 2014 r. Zarząd IPOPEMA TFI na podstawie art. 32 ust. 6 Statutu Funduszu podjął uchwałę w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem z 1,4% w skali roku do 0% w skali roku. Nowa stawka wynagrodzenia obowiązuje od 1 lipca 2014 r.
Plik Opis

STRONA TYTUŁOWA
WIADOMOŚĆ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2014-07-03 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

STRONA TYTUŁOWA
WIADOMOŚĆ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3a72ql

Podziel się opinią

Share
d3a72ql
d3a72ql