Trwa ładowanie...
d2kp4ww
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ogłoszenie wymagane przez Kodeks spółek handlowych (11/2015)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ogłoszenie wymagane przez Kodeks spółek handlowych (11/2015)
Share
d2kp4ww

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie wymagane przez Kodeks spółek handlowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (?Spółka?), działając na podstawie art. 504 §1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze dokonania połączenia J.W. Construction Holding S.A. (Spółka przejmująca) ze spółkami : Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, J.W. Group Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. 6 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A z siedzibą w Ząbkach, J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A z siedzibą w Ząbkach (Spółki przejmowane) w trybie art. 492 §1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą na warunkach określonych w Planie połączenia z dnia 16 marca 2015 r. który zostanie opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 30 marca 2015 r. o nr 61/2015. Plan połączenia wraz z załącznikami został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2015
w dniu 17 marca 2015 r. Akcjonariusze Spółki od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie połączenia spółek mogą się zapoznawać z planem połączenia oraz dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt. 1- 3 i 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00. W związku z treścią art. 520 k.s.h. plan połączenia będzie podlegał badaniu przez biegłego wyznaczonego przez Sąd. Po otrzymaniu raportu biegłego z badania planu połączenia zostanie on opublikowany w formie raportu bieżącego i dołączony do materiałów z którymi będą mogli się zapoznawać akcjonariusze. Ponadto Spółka informuje, że niniejsze zawiadomienie umieszczone będzie zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, na stronie internetowej Spółki www.jwconstruction.com.pl W zakładce Relacje Inwestorskie od dnia dzisiejszego do dnia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w
sprawie połączenia spółek, o którym mowa powyżej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326 326
(ulica) (numer)
22-77-17-708
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)
d2kp4ww

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2015-03-26 Malgorzata Ostrowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kp4ww

Podziel się opinią

Share
d2kp4ww
d2kp4ww