Trwa ładowanie...
d2xlelo
d2xlelo
espi

JAGO - Zbycie akcji (31/2011)

JAGO - Zbycie akcji (31/2011)
Share
d2xlelo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
JAGO
Temat
Zbycie akcji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 23 maja 2011 roku otrzymał od osoby zobowiązanej, członka Rady Nadzorczej, działającej w imieniu i na rzecz spółki Park Bronisze sp. z o.o. trzy zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o następujących transakcjach pakietowych na rynku regulowanym GPW: a) zbycie w dniu 17 maja 2011 roku 500.000 akcji JAGO po cenie 0,70 zł b) zbycie w dniu 18 maja 2011 roku 500.000 akcji JAGO po cenie 0,65 zł c) zbycie w dniu 19 maja 2011 roku 500.000 akcji JAGO po cenie 0,65 zł

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
JAGO Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-065 Krzeszowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daszyńskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
012 2588600 012 2588620
(telefon) (fax)
jago@jago.com.pl www.jago.com.pl
(e-mail) (www)
6770011787 350026280
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Sylwester Wojtaczka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xlelo

Podziel się opinią

Share
d2xlelo
d2xlelo