Trwa ładowanie...
d4cetvb
espi
22-11-2010 16:33

JAGO - zbycie akcji własnych (103/2010)

JAGO - zbycie akcji własnych (103/2010)

d4cetvb
d4cetvb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 103 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JAGO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zbycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Firmy Handlowej JAGO SA z siedzibą w Krzeszowicach ("Spółka"), ("Emitent"),działając na podstawie par 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Min. Finansów w sprawie inf. bieżących i okresowychinformuje, że w dniu 22 listopada 2010 roku dokonał zbycia 15.000 akcji wyemitowanych przez emitenta.1) podstawa prawna nabycia papierów wartościowych : nabycie akcji własnych przez Emitenta z chwilą połączenia ze STORMM SA w dniu 30 września 2009 r ;2) liczba zbytych papierów wartościowych : 15.000 (piętnaście tysięcy );3) przyczyny zbycia papierów wartościowych : art. 362, art. 363 kodeksu spółek handlowych4) jednostkowa cena zbycia papieru wartościowego : 1,2511 zł ( słownie jeden złoty dwadzieścia pięć i jedenaście dziesięciotysięcznych grosza )5) wskazanie wartości nominalnej akcji i ich udziału w kapitale zakładowym emitenta oraz określenie liczby głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających zbytym akcjom emitenta - w przypadku zbycia przez emitenta akcji własnych emitenta:- wartość nominalna zbytych akcji
15.000 PLN,- udział w kapitale zakładowym emitenta : 0,0337 %- liczba głosów na walnym zgromadzeniu : 15.000 głosów6) wskazanie łącznej liczby posiadanych akcji emitenta wraz z określeniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadających posiadanym akcjom emitenta - w przypadku zbycia przez emitenta akcji własnych emitenta :- łączna liczba posiadanych akcji : 4.328.000 szt.- liczba głosów na walnym zgromadzeniu : 4.328.000 głosów | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cetvb

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Wojciech Kołakowski Prokurent
2010-11-22 Rafał Piotrkowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cetvb
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4cetvb