Trwa ładowanie...
d3ic1g0
d3ic1g0
espi

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych rapor...

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych (20/2011)
Share
d3ic1g0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA
Temat
Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn.zm.). Podstawa prawna: § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Jastrzębie Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Armii Krajowej 56
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 271747631
(NIP) (REGON)
d3ic1g0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Marek Wadowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2011-07-21 Tomasz Gawlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ic1g0

Podziel się opinią

Share
d3ic1g0
d3ic1g0