Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

JR INVEST - Podpisanie porozumienia intencyjnego ws. zakupu istotnej wartości aktywów. (72/2014) - EBI

JR INVEST - Podpisanie porozumienia intencyjnego ws. zakupu istotnej wartości aktywów. (72/2014)
Share
d20s7ur

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 72 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie porozumienia intencyjnego ws. zakupu istotnej wartości aktywów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku podpisał z COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach Porozumienie Inwestycyjne, w którym to Strony zgodnie ustaliły, iż COLUMBUS CAPITAL S.A. jest zainteresowana nabyciem wszystkich posiadanych przez JR INVEST S.A. udziałów w Spółce zależnej GANADOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej pod numerem KRS 0000497726. Na mocy zawartego Porozumienia Inwestycyjnego Zarząd JR INVEST S.A. zobowiązał się do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na przeprowadzenie transakcji zbycia przez Emitenta wszystkich udziałów w Spółce zależnej GANADOR Sp. z o.o. oraz zatwierdzenia formy płatności za wszystkie udziały w sposób, który zostanie określony w Umowie. GANADOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie działa w formie funduszu nieruchomości, który kupuje nieruchomości komercyjne o wartości do 1 mln zł, a następnie w krótkim okresie czasu odsprzedaje je z dużą marżą. Spółka obecnie wchodzi w skład Grupy
Kapitałowej JR INVEST S.A. i korzysta z doświadczenia w nabywaniu oraz w zbywaniu nieruchomości komercyjnych nabytego na przestrzeni kilkunastu lat. Dzięki temu realizowane transakcje charakteryzują się wysokim stopniem bezpieczeństwa i niskim stopniem ryzyka przy jednoczesnym wysokim poziomie marż. Taki model biznesowy daje Spółce możliwość nabywania tylko sprawdzonych i pewnych nieruchomości komercyjnych równocześnie generując duże zyski. Wskutek tego nabywca, który kupuje od Spółki daną nieruchomość ma pewność, że stanie się właścicielem nieruchomości zweryfikowanej i o uregulowanym stanie prawnym, ponieważ była ona uprzednio dogłębnie zbadana przez ekspertów w swojej dziedzinie. Głównym założeniem funduszu nieruchomości GANADOR Sp. z o.o. jest kupowanie nieruchomości komercyjnych tylko za gotówkę, nie korzystając z kredytów bankowych. W ten sposób działalność Spółki jest stabilna, a nabywane nieruchomości są nieobciążone. Spółka nie będąc pod presją ze strony banku sama decyduje, kiedy i co kupuje oraz
sprzedaje. Rozwój funduszu nieruchomości GANADOR Sp. z o.o. zaplanowany jest długofalowo, a dynamika tego rozwoju konsekwentnie będzie zwiększana dzięki zaufaniu inwestorów i powiększaniu generowanych zysków. Fundusz planuje być spółką dywidendową. Szczegóły transakcji zostaną precyzyjnie określone w Umowie nabycia przez COLUMBUS CAPITAL S.A. od JR INVEST S.A. udziałów w Spółce GANADOR sp. z o.o., której termin realizacji określono do dnia 31 marca 2015 r. W przypadku nie zawarcia Umowy pomiędzy JR INVEST S.A., a COLUMBUS CAPITAL S.A. w terminie do dnia 31.03.2015 r. niniejsze Porozumienie Inwestycyjne ulegnie automatycznemu rozwiązaniu. Mając na uwadze powyższe, zawarty pomiędzy JR INVEST S.A., a Spółką COLUMBUS CAPITAL S.A., w dniu 12 czerwca 2014 roku list intencyjny, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2014 w dniu 12.06.2014r, dotyczący objęcia za wkład gotówkowy do 50% udziałów GANADOR sp. z o.o. przez COLUMBUS CAPITAL SA w terminie do 31.07.2014 wygasł. Podstawa prawna: § 3 ust. 1
Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
January Ciszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur