Trwa ładowanie...
d343ize

JSW S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 p ...

JSW S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 par. 5 Kodeksu spółek handlowych. (24/2015)

Share
d343ize

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JSW S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 par. 5 Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (?Spółka?, ?JSW S.A.?) przekazuje odpowiedź na pytanie akcjonariusza zadane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 31 marca 2015 r. w Warszawie. Informacji udzielono akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 par. 5 Kodeksu spółek handlowych. Treść pytania akcjonariusza: Czy JSW nie przewidziała, że dany pakiet udziałów w OPA-ROW Sp. z o.o. nie zapewni kontroli nad tą spółką? Stanowisko JSW S.A.: Spółka pod firmą Ośrodek Pomiarów i Automatyki Rybnickiego Okręgu Węglowego Sp. z o.o. (dalej: OPA-ROW, Spółka) została zawiązana w dniu 16 listopada 1993 r. przez pracowników Ośrodka Pomiarów i Automatyki przy KWK ?Rymer?, Rybnicką Spółkę Węglową S.A. (dalej: RSW S.A.) i Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (dalej: JSW S.A.). OPA-ROW przejmując dotychczasowy zakres prac, zobowiązania, stan osobowy, wyposażenie i dorobek techniczny ?Ośrodka Pomiarów i Automatyki? przy KWK ?Rymer? została utworzona głównie w celu
zaspokojenia potrzeb RSW S.A. i JSW S.A. oraz innych kontrahentów, co zostało zawarte odpowiednimi zapisami w ówczesnej Umowie Spółki. Aktualna Umowa Spółki nie zawiera już takich zapisów, a obecne relacje biznesowe pomiędzy JSW S.A. a OPA-ROW oparte są jedynie na warunkach rynkowych. Na dzień zawiązania Spółki najwięksi wspólnicy: JSW S.A. i RSW S.A. objęli po 102 udziały OPA-ROW, które stanowiły 19,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Po powołaniu Kompanii Węglowej S.A. przejęła ona udziały RSW S.A. i stała się wspólnikiem Spółki. W kwietniu 2007 r. nastąpiło umorzenie posiadanych przez Kompanię Węglową S.A. 102 udziałów Spółki, wskutek czego udział JSW S.A. wzrósł do 24,8%. Aktualnie wspólnikami Spółki są pracownicy i byli pracownicy firmy oraz JSW S.A. JSW S.A. nigdy nie rozpatrywała możliwości zwiększenia stanu posiadania udziałów w OPA-ROW celem przejęcia kontroli nad tą Spółką ze względu na inne priorytety inwestycyjne i biznesowe. Posiadane przez JSW S.A. udziały traktowane są jako inwestycja
długoterminowa (portfelowa). Obecnie JSW S.A. finalizuje proces dezinwestycji tych aktywów. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d343ize

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Jerzy Borecki p.o. Prezesa Zarządu
2015-04-15 Robert Kozłowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d343ize

Podziel się opinią

Share
d343ize
d343ize